Connect with us

Aktuality

Ministerstvo pripravuje zvýšenú ochranu prameňov, dotkne sa aj nových vrtov

Published

on

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch sa môže dotknúť  aj vrtu pri poliklinike či ďalších plánovaných. Vyhláška totiž dopĺňa niektoré podmienky zákona, rozširuje ochranu termálnych prameňov a napríklad aj zakazuje odber podzemnej vody okrem prirodzených výverov v II. ochrannom pásme.

Mestá a obce majú na pripomienkovanie návrhu vyhlášky, ktorý dostali začiatkom januára, približne dva mesiace.  Ochrana prírodných zdrojov sa riadi zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách. Podľa neho je v ochrannom pásme I. stupňa zakázané napríklad zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, poľnohospodárske stavby a činnosť, chemickú výrobu, vykonávať chemický posyp komunikácií a ďalšie činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú bezchybnosť prírodných liečivých alebo minerálnych zdrojov. Ďalej sa nesmie bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva vykonávať odber podzemných vôd, vrtné práce, trhacie a výkopové práce, banská činnosť či ťažiť štrk a zeminu.

V ochrannom pásme II. stupňa zákon  bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva nedovoľuje okrem zriaďovania skládky odpadov a toxických látok aj vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, banskú činnosť, ťažbu dreva a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s.

vyhlaska3 001

Nová vyhláška dopĺňa zákaz činností v prvom ochrannom pásme, kde napríklad aj zakazuje odoberať podzemné vody okrem schválených množstiev či stanovuje maximálny sumár odberu termominerálnej vody. V druhom ochrannom pásme sú vyhláškou priamo zakázané okrem iného banská činnosť, geologické práce, letecká aplikácia hnojív, zriaďovanie skládky odpadov, spaľovanie nebezpečného odpadu ale aj  odber podzemnej vody z hornín fatrika (vápence, dolomity) okrem prirodzených výverov či odber vody na technologické účely a vypúšťanie odpadovej vody do ľavostranných prítokov Váhu.

„Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch sa navrhuje zhodne zo súčasným platným ochranným pásmom I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a ochranné pásmo II. stupňa je oproti pôvodnému prispôsobené v severnej časti tak, aby nedošlo k jeho prekrývaniu s ochranným pásmom Lúka,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva zdravotníctva (MZ SR). „Impulzom pre spracovanie je platnosť zákona č. 538/2005 Z.z., ktorý v súvislosti s Ústavou SR definuje prírodné liečivé zdroje ako nerastné bohatstvo štátu, ktoré je povinné štát ochraňovať. Zákon v §53 písm. f)  stanovuje: Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie a druhy zakázaných činností.“

Hovorkyňa MZ SR Martina Šoltésová uvádza, že jednou z primárnych úloh MZ SR je ochrana prírodného bohatstva tak, aby sme dokázali zabezpečiť dostatok liečivej vody aj pre ďalšie generácie. Pri určovaní zakázaných činností v tejto lokalite postupovali podľa odbornej hydrogeologickej štúdie: „Návrh ochranných pásiem prírodných zdrojov v Piešťanoch.“ Podľa nej je druhé ochranné pásmo kolektorom podzemných vôd súvrsvia fatrika (vápence, dolomity) a práve odber podzemných vôd z týchto hornín by mal negatívny vplyv na výdatnosť liečivých termálnych zdrojov. „Pravdepodobnosť ohrozenia prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch realizáciou nových vrtov je riziková, nakoľko sa následne predpokladá porušenie izolátorských hornín. Polovica predpokladaného množstva prírodnej liečivej vody vyviera v obtokovom ramene, kde prebieha tvorba prírodného fenoménu, ktorým je piešťanské bahno. Nekontrolované čerpanie týchto vôd by malo za následok zmenu teploty, mineralizácie vody, zánik prelivov a znehodnotenie výverov v obtokovom ramene,“ vysvetľuje. Odborné posúdenie je podľa nej k dispozícii k nahliadnutiu na ministerstve.

vyhlaska5 001

Okrem Piešťan a Banky sa podľa prílohy k vyhláške dotýka II. pásmo ochrany aj okolitých obcí, ktorými sú Drahovce, Ratnovce, Sokolovce, Veľké Orvište, Bašovce,  Moravany nad Váhom, Ducové, Modrová, Modrovka.  Na hranici sú Trebatice, Rakovice, Borovce, Veselé, z opačnej strany Pobedím a Horná Streda.

Podľa primátora Mesta Piešťany Miloša Tamajku je takýto návrh ochrany likvidačný pre cestovný ruch. „Ak vyhláška v tomto znení prejde, absolútne pochová cestovný ruch v našom regióne. Preto urobím všetko pre to, aby účinnosť nenadobudla,“ povedal primátor na neformálnom stretnutí so starostami dotknutých obcí minulý štvrtok  5. februára na pôde mestského úradu.

Na stretnutí sa zúčastnili starostovia jedenástich obcí – Banky, Bašoviec, Drahoviec, Ducového, Hornej Stredy, Modrovej, Modrovky, Pobedima, Rakovíc, Ratnoviec a Veľkého Orvišťa.

Nakoľko má každá z obcí rezortu zdravotníctva do marca doručiť stanovisko k predmetnej vyhláške, zástupcovia samospráv sa dohodli na ďalších spoločných krokoch. „Vyžiadali sme si z ministerstva niekoľko ďalších materiálov, ktoré s danou vyhláškou súvisia. Dostaneme ich v priebehu budúceho týždňa. Hneď potom k výzve o zaujatie stanoviska vyjadríme svoj nesúhlasný postoj,“ zhodnotil stretnutie viceprimátor Piešťan Michal Hynek.

(A. Drahovská, www.piestany.sk, ilustr.  foto: Príloha k návrhu vyhlášky)

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články