Podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR tento rok pripravuje rezort spustenie centrálneho verejného obstarávania na nákup CT prístrojov, do ktorého môže zapojiť aj Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch. O nákupe však musí rozhodnúť správna rada. Ak k tomu dôjde, nové Cétečká by mali vybrať ešte tento rok.

tomograf„MZ SR pripravuje spustenie centrálneho verejného obstarávania na nákup CT prístrojov, do ktorého sa bude môcť Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch zapojiť. Rozhodnutie o nákupe nového CT prístroja je na rozhodnutí Správnej rady. Ukončenie súťaže očakávame v 4.  kvartáli 2016,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Stanislava Luptáková z Ministerstva zdravotníctva SR.

Keďže minister Drucker pred časom v médiách avízoval, že sa bude zaoberať aj správnou radou Nemocnice Alexandra Wintera, zaujímalo nás, aký je súčasný stav.  „Ministerstvo zdravotníctva SR čaká na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v konaní, ktoré sa dotýka aj uvedenej problematiky zloženia správnej rady piešťanskej nemocnice,“ dostali sme odpoveď z komunikačného odboru.

Do roku 2012 mali zamestnanci v správnej rade NAW dvoch zástupcov a ministerstvo zdravotníctva troch. Rezort zdravotníctva však v druhom polroku zvýšil počet svojich nominantov na štyroch. Na neoprávnenosť takého postupu, ktorým si rezort zabezpečil nadpolovičnú väčšinu pri hlasovaní, dlhodobo poukazoval najmä lekár a súčasný poslanec parlamentu Alan Suchánek, člen rady za zamestnancov. Situáciou sa zaoberala aj generálna prokuratúra, podľa ktorej si určenie počtu členov správnej rady zakladatelia neziskovej organizácie vyhradili v zakladacej listine, v súvislosti so jeho zvýšením ju však nezmenili. Podľa stránky NAW správnu radu stále tvorí 6 členov, z toho sú štyria nominanti rezortu a dvaja – Alen Suchánek a Magdaléna Kovačovičová v rade zastupujú nemocnicu.

-ad-, ilustr. foto: archív:

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972