Ministerstvo pôdohospodárstva prijalo 272 projektov na zvýšenie kapacít v materských školách

Ministerstvo pôdohospodárstva prijalo 272 projektov na zvýšenie kapacít v materských školách

29. januára 2017 Off Od PNky.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) prijalo spolu 272 projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na projekty je vyčlenených spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest. Spustenie eurofondovej výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl reaguje na akútny nedostatok miest v škôlkach. Ide o výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú ministerstvo vyhlásilo začiatkom novembra minulého roka. V škôlkach by mali pribudnú tisíce nových miest. 

„Počet predložených projektových zámerov splnil naše očakávania a považujem to za veľký úspech,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Pri výzvach na zvýšenie kapacít materských škôl sme po prvý krát v histórii zaviedli dvojkolový systém žiadostí. Ukazuje sa, že systém sa osvedčil.“ V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery. Nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Až keď projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, postupujú do druhého kola, kde sa predkladajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.

„Zavedenie dvojkolovosti ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky,“ vysvetlila ministerka Gabriela Matečná. „Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny. Úplnou novinkou je, že do implementácie sú zahrnuté krajské mestá a participujú na výbere a hodnotení projektov.“

Žiadatelia môžu prostriedky využiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka od začiatku novembra 2016 spustilo šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné prostriedky v objeme 416 miliónov eur. Ide o výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl, rekonštrukciu a modernizáciu ciest, zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, budovanie a zlepšenie technického vybavenia na základných školách, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

-TS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Michal Feik Odbor komunikácie a marketingu/Foto: archív-