Zástupcovia zamestnancov nemocnice, ktorí na kauzu nákupu tomografu poukázali, to považujú za nezákonné. Argumentujú aj rozhodnutím súdu.

suchanek kovacovicova (2)

Chirurg Alan Suchánek a sestra Magdaléna Kovačovičová (na snímke) upozorňovali na možné porušenie zákona v súvislosti s navýšením počtu členov Správnej rady Nemocnice A. Wintera (NAW) už na jeseň 2012. Dovtedy mali zamestnanci dvoch zástupcov a rezort zdravotníctva troch. Na dôležité rozhodnutia, ako napríklad odvolanie riaditeľa, je potrebná kvalifikovanú väčšina. Keďže ju vtedy ministerstvo nemalo, do správnej rady delegovalo ďalšieho člena.

Štyroch zástupcov v tomto orgáne má štát aj po novom. Predsedkyňou sa stala Jana Kováčová, ďalšími členmi sú Milan Brdársky, Petra Kováčiková a Peter Magula.

Správna rada sa v novom zložení stretla dnes popoludní. „Prišli štyria zástupcovia ministerstva zdravotníctva a vyžiadali si dokumentáciu ohľadom verejného obstarávania, ktorú im pani riaditeľka poskytla,“ informovala Magdaléna Kovačovičová, zástupkyňa zamestnancov. Spolu s Alanom Suchánkom preto namietali, že opäť ide o protizákonný stav a štát by mal mať v tomto orgáne iba troch delegátov.

Odôvodnili to aj rozsudkom Krajského súdu v Trnave, ktorý rozhodoval o odvolaní bývalého riaditeľa Roberta Mamrillu. „Súd skonštatoval, že boli porušené jeho práva a dostal odškodné,“ povedal Alan Suchánek. Rozviazanie pracovného pomeru s Robertom Mamrillom bolo podľa neho protiprávne práve preto, že kreovanie správnej rady nebolo v súlade so zákonom.

NAW musela zaplatiť 30-tisíc eur. „My si myslíme, že tento stav spôsobilo ministerstvo, preto by to malo nemocnici refundovať.“

Úhradu odškodného v piatok potvrdila aj riaditeľka Mária Domčeková. Podľa nej však súd rozhodoval v otázke neplatnosti výpovede a nie v otázke kreovania správnej rady, preto z rozsudku nevyplýva, že navýšenie počtu zástupcov ministerstva bolo v rozpore so zákonom.

Text: Martin Palkovič

REKLAMA:

420pnky1

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972