Začiatkom roka 2019 bolo v Trnavskom kraji ukončených sedem projektov rozšírenia, či obnovy materských škôl, financovaných z fondov Európskej únie. Zrekonštruované materské školy majú v Trstíne, Horných Orešanoch či Sokolovciach. Celkovo bolo na 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok schválených viac ako 6,5 milióna eur.

Horné Orešany

 

„Trnavský samosprávny kraj pokračuje v úspešnom čerpaní štrukturálnych fondov i v novom programovom období 2014-2020. Vďaka dvom vyhláseným výzvam (výzva na predkladanie projektových zámerov a následne výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok) v rámci špecifického cieľa Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, bolo na Odbore SO pre IROP TTSK prijatých 33 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z nich bolo následne schválených 22 žiadostí o NFP v celkovom objeme oprávnených výdavkov viac ako 6 922 000 € s výškou nenávratného finančného príspevku viac ako 6 576 000 €,“ informovalo prostredníctvom tlačovej správy vedenie TTSK.

Začiatkom roka 2019 bolo z eurofondov ukončených sedem projektov. Medzi mini aj rekonštrukcie v Sokolovciach, Trstíne a Horných Orešanoch. Nové priestory majú tiež deti v Hornej Potôni, Kopčanoch, Skalici a v Bolerázi.

Pre škôlkarov a ich rodičov tak v kraji pribudlo prvých 107 miest pre deti vo veku od 3 do 5 rokov. Okrem navýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia finančné prostriedky aj na stavebno-technické úpravy objektov a areálov MŠ, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Ďalšie desiatky nových miest by mali vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu v kraji ešte pribudnúť.

TS TTSK/red Foto: TTSK

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972