Po hovorcovi, či hovorkyni hľadá Mesto Piešťany ďalších zamestnancov. Aktuálne sú vypísané pohovory na tri pozície. Hľadá sa referent, ktorý bude mať na starosti eurofondové projekty, človek na realizáciu investičných akcií a pracovník realizujúci verejné obstarávanie.

Na všetky tri pohovory je možné prihlásiť sa do 27. februára. Požadované doklady treba odovzdať osobne na Klientskom centre, alebo poslať poštou. Ponúkaná mzda závisí od konkrétneho miesta a dĺžky praxe, pričom minimálne má byť 720 až 830 eur.

Referent Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta má mať na starosti činnosť projektového riadenia v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov EÚ.  Požadované je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná prax minimálne 2 roky v oblasti prípravy a implementácie projektov, aktívna komunikácia v anglickom jazyku, bezúhonnosť, znalosť legislatívy v požadovanej oblasti, pokročilá práca s PC (Word, Excel, internet), 
výhodou je prax v oblasti samosprávy.

Ďalšou pozíciou je referent Oddelenia IT a majetkových služieb so zameraním na investičnú výstavbu.  Ten má v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečiť samostatné riešenie odborných úloh v oblasti investícií, pripraviť podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb, ale aj zabezpečovať realizáciu investičných akcií vrátane preberacie konania. Referent má vykonávať činnosť technického dozoru stavieb investora a vítané je ak má príslušné oprávnenie na výkon stavebného dozoru. Zoznam úloh je ešte širší a je zverejnený vo vypísaní pohovoru.  Požiadavky sú podobné ako v prvom prípade, avšak požaduje sa prax minimálne 3 roky a výhodou je ovládanie programu CENKROS.

Treťou aktuálne obsadzovanou pozíciou je referent Oddelenia IT a majetkových služieb so zameraním na správu agendy v oblasti verejného obstarávania. Jeho úlohou bude samostatne riešiť úlohy v oblasti agendy verejného obstarávania, ale aj usmerňovať zamestnancov mestského úradu v tejto oblasti. Rovnako má plniť povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce zo zákona. Požadované je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, 
odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti verejného obstarávania, bezúhonnosť a 
znalosť legislatívy v požadovanej oblasti, pričom sú vítané kurzy a certifikáty v danom odbore.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972