Jednou z ďalších závažných tém, ktorej sa venovali piešťanskí poslanci na svojom májovom rokovaní, bola aj Mestská autobusová doprava. Na schválenie dostali niekoľko variant – zvýšenie položky v rozpočte na vyrovnanie predpokladanej straty prevádzkovateľa MAD, zrušenie linky alebo niekoľkých spojov, pričom „zoškrtané“ by boli len večerné a víkendové jazdy. Po diskusii sa zhodli na tom, že spoje ani linky sa v tomto roku rušiť nebudú, ale treba pripraviť optimalizáciu súčasného systému, ktorá zahŕňa aj ich možné zrušenie v budúcnosti. V roku 2017 vyprší dlhodobá zmluva s poskytovateľom tejto služby, spoločnosťou Arriva Trnava a mesto by malo mať dovtedy pripravené požiadavky na prípadného nového alebo pôvodného prepravcu.

Keďže mesto každoročne dotuje prevádzku mestskej autobusovej dopravy podľa doterajšej zmluvy s prepravcom, spoločnosťou Arriva sumou od 350 do 390 tisíc eur, poslanci diskutovali o tom, či je možné vedením mesta vyrokovať zníženie dotovaných nákladov.

 

Ďalšími predkladanými variantmi boli optimalizácia dopravy alebo zrušenie niektorých spojov ešte v tomto roku. „Uvedomujeme si, že zrušenie tých spojov príliš veľa nevyrieši, čo sa týka finančnej otázky, ale je to signálom pre obyvateľov, že chceme s tým niečo robiť, nechceme voziť vzduch a podobne,“ uviedol druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič. „Akonáhle ale boli tieto veci zverejnené, už sa ozvali obyvatelia, ktorým niektoré spoje budú chýbať, hľadali sme preto možnosti riešenia.“

 

Podľa neho sa napríklad zachádzanie do Kocuríc dá nahradiť linkami prímestskej dopravy, otázkou však zostáva, či by toto riešenie prinieslo želané šetrenie financií.

busPri príprave optimalizácie dopravy navrhol nový viceprimátor zaoberať sa aj možnosťami, ktoré ponúka vládna Nízko-uhlíková stratégia rozvoja SR.  Predstavili ich aj organizátori nedávnej konferencie Na energiu s rozumom v Elektrárni Piešťany a stratéga podľa T. Hudcoviča zahŕňajú nielen znižovanie eregetickej náročnosti budov, ale tiež ďalšie šetrenie energiami i v oblasti dopravy.

Téme mestskej dopravy sme sa venovali aj v článku Autobusy v meste – prázdnejšie a drahšie? Radnicu čaká optimalizácia dopravy, kde je popísaná celá situácia aj s číslami z materiálu, ktorým sa zaoberali komisie MsZ a priniesli sme tiež názor poslanca Petra Tremboša: Ako ďalej s mestskou autobusovou dopravou v Piešťanoch.

Poslanci po debate zrušenie spojov nateraz neodsúhlasili a priklonili sa k návrhu člena zastupiteľského zboru Rema Cicutta (nezávislý), aby položka v rozpočte na dotáciu pre Mestskú autobusovú dopravu v sume 330 tisíc eur, bola zvýšená nie o navrhovaných 60 ale o 45 tisíc eur. Zároveň schválili návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, respektíve aktualizáciu súčasného systému podľa variantu, ktorý zahŕňa aj reorganizácie, prípadne zrušenie niektorých liniek i spojov.

graf4Využívanim mestskej autobusovej dopravy sa zaoberali aj študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre počas dotazníkového prieskumu cestovného ruchu, ktorý realizovali v spolupráci s Rezortom Piešťany v druhej polovici mája. Dotazník pre obyvateľov mesta obsahoval  aj otázky, ako často využívajú mestskú dopravu  a či by podľa nich malo mesto naďalej dotovať jej prevádzku a podobne. Podľa predbežných výsledkov, ktoré spracoval do grafu predseda predstavenstva Rezort Piešťany Peter Tremboš, z 543 oslovených respondentov využíva MAD denne 17 percent a až 37,8 ju nepoužíva vôbec. Za zachovanie súčasného stavu sa vyjadrilo 38,3 percenta účastníkov ankety.

graf0Z ďalších grafov, ktoré tiež spracoval Peter Tremboš a boli súčasťou materiálu, predkladaného poslancom, však jednoznačne vyplýva, že hoci najazdené kilometre sa nemenia, náklady na prevádzku autobusov stúpajú, pričom počet cestujúcich a zároveň aj tržby za cestovné klesajú.

graf2graf1

graf3Z údajov o vyťaženosti, ktoré prelodžila mestu spoločnosť Arriva zasa vyplýva, že na niektorých spojoch nevezú autobusy nikoho a najvyšší priemer je 58,76 osôb. Mesto tak pri spracovaní novej optimalizácie bude musieť brať do úvahy aj spomenuté faktory.

tabulka

A. Drahovská, Zdroj: www.piestany.sk, Grafy: P. Tremboš, foto: A. Drahovská

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972