Mesto Piešťany vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany. Zúčastnili sa ho traja záujemcovia, ktorí prezentovali svoje vízie  na verejnom vypočutí a následne na neverejnom pohovore pred komisiou určenou primátorom mesta. Tá vybrala ako najvhodnejšieho kandidáta Mgr. art. Petra Sedláčika, ktorého meno predložil primátor Peter Jančovič na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Za navrhnutého kandidáta hlasovalo na prvom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva 9 z 15 prítomných poslancov. Peter Sedláčik  tak bude novým riaditeľom od 1. apríla tohto roka, kde po šestnástich vystrieda vo funkcii Martu Jurčovú.

Peter Sedláčik počas verejného vypočutia

O post riaditeľky Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany mali vo výberovom konaní záujem aj PhDr. Jarmila Kopáčiková a Mgr. Mgr. Magdaléna Miklovič Černoková.

Nový riaditeľ MsKS je rodákom z Piešťan. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave konkrétne ateliér strihovej a zvukovej skladby. Podľa jeho slov so spolužiakmi ešte na škole založili úspešný strihový ateliér, kde do dnešných dní pôsobí. V Piešťanoch sa v minulosti podieľal na organizácii festivalu Lidožúr a taktiež stál za benefičným podujatím Hudbolámač.

Podľa primátora Petra Jančoviča oslovil víťaz výberovú komisiu veľkou vôľou pohnúť veci dopredu a tým, že sa chce viac zameriavať na mladých ľudí, pričom plánuje tiež zachovať veci, ktoré fungujú. Vedenie mesta očakáva od nového riaditeľa, že prinesie do kultúry nové trendy v oblasti programu i riadenia a bude taktiež participovať na podpore cestovného ruchu.

Peter Sedláčik pred komisiou a verejnosťou pri verejnom vypočutí

„Mestské kultúrne stredisko by sa malo v prvom rade starať o občanov mesta, od  detí  až seniorov. To čo fungovalo treba zachovať. Ja ako filmár veľmi dobre hodnotím fungovanie kina, keď vedenie kina nasadzuje moderné tituly. Vidím tu možnosť dramaturgického posunu v podobe blokových podujatí, napríklad pri prezentácii slovenského filmu v rámci všetkých troch scén,“ vyjadril sa pred poslancami Peter Sedláčik.

Pri galérii vidí najväčší problém v odcudzení sa návštevníkom a obyvateľom mesta, pričom by viac priestoru mala dostať prezentácia  moderného slovenského umenia. V pláne má rozšírenie aktivít galérie aj na vonkajšie priestory. Podľa úspešného kandidáta má veľký potenciál aj Hudobný pavilón v mestskom parku, kde by sa mohli konať nové jednorazové, ale periodické podujatia.

Poslancov zaujímala v pomerne dlho trvajúcej diskusii aj ekonomika organizácie, ktorú má nový riaditeľ viesť. Ten vidí možnosti získania väčších zdrojov prostredníctvom dotácií, grantov a fondov.

Kriticky s v diskusii vyjadrovali predovšetkým poslanci Martin Valo a Zuzana Svrčeková. Poslankyni chýbala v podmienkach pre uchádzačov napríklad požiadavka na prax v riadení, ale nepozdávalo sa jej aj to, že vo výberovej komisii boli len dvaja ľudia z kultúrnej praxe.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972