Connect with us

Aktuality

Mestská rada zasadne zajtra po prvý raz v novom roku

Published

on

Prvé riadne zasadnutie Mestskej rady sa bude konať už zajtra – v utorok 2. februára. Členovia majú na programe pätnásť bodov. Okrem iného sa budú venovať schvaľovaniu kontroverzného desaťročného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a tiež niekoľkokrát zmenenému návrhu programového  rozpočtu mesta. Posledným kolom schvaľovania prejdú aj rozpočty príspevkových organizácií, ktoré tiež už predkladatelia na základe podnetu vedenia mesta menili.

Prvé  riadne zasadnutie Mestskej rady zvolal primátor Mesta Piešťany na  15-tu  hodinu do veľkej zasadačky MsÚ na druhom poschodí. Návrh programu je nasledovný:

 

 1.  Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

 1.  Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  08.12.2015 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 17.12.2015
 2.  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu  mesta Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015
 3. Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
 4. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  
 5. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a  2018
 6. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
 7. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
 8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta
 9. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Vodárenská
 10. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozef Čirka – SOJČ, lokalita D. Tatarku – J. Záborského 
 11. Návrh na určenie ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany,  lokalita Sadová 
 12.  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ
 13. Rôzne
 14. Záver

Jednotlivé body už prešli prvým kolom prerokovávania v niektorých komisiách mestského zastupiteľstva. Názory komisií sa pri nich aj rôznili. Napríklad zmenu Územného plánu pre lokalitu Heinola, ktorá je naplánovaná ako tretí bod rokovania rady, odporúčali schváliť z ôsmich komisií iba tri, štyri boli proti zmene a jedna k tomuto bodu neprijala žiadne uznesenie.

Mestská rada november (5)Výhrady mali členovia komisií aj k niekoľkokrát kritizovanému Progamu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025. Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta napríklad odporúčala jeho schválenie s pripomienkou aktualizácie dokumentu najneskôr do 6 mesiacov. Komisia pre financie a podnikanie dokonca navrhla jeho dopracovanie v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja a uplatnenie reklamácie u spracovateľa – spoločnosť Centire v súlade s Obchodným zákonníkom. Podmienečne, s aktualizáciou k 1.1.2017 odporúčala schváliť PHSR aj Komisia pre kultúru a názvoslovie.  Zahrnúť do programu realizáciu systému spoplatneného parkovania na sídlisku Adam Trajan, založeného na povinnej registrácii vozidiel rezidentov  tohto sídliska a optimalizáciu systému MHD ešte pred jeho schválením zastupiteľmi, zasa navrhla Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok.

Stanoviskám komisií k bodu číslo osem, ktorý bude zrejme ešte predmetom diskusie – Návrhu programového rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 sme sa už venovali v článku: Výdavky mesta komisie ešte pripomienkovali, dve to už nestihli. Zasadnutie Mestskej rady je od nástupu nového poslaneckého zboru koncom roka 2014 verejné a zúčastniť sa ho môžu obyvatelia i médiá. Na rozdiel od zastupiteľstva však nemajú možnosť vystúpiť a diskutovať k prerokovávaným bodom. Stanoviská Mestskej rady zároveň nie sú pre Mestské zastupiteľstvo záväzné, poskytujú však  poslancom väčší priestor pre rozhodovanie a komunikáciu o jednotlivých bodoch.

-ad-, ilustr. foto: L. Turňa

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články