Mestská rada sa bude zaoberať aj Rezortom, pozemkami v Malej Vrbine, Letiskom či cyklochodníkom do Vrbového

Mestská rada sa bude zaoberať aj Rezortom, pozemkami v Malej Vrbine, Letiskom či cyklochodníkom do Vrbového

2. novembra 2015 Off Od PNky.sk

Siedme verejné zasadnutie Mestskej rady sa malo konať už zajtra,  primátor ho však dnes preložil na budúci utorok 10. novembra. Program zatiaľ uvádza na stránke mesto v pôvodnej verzii. Radní sa na ňom majú zaoberať viacerými dôležitými témami zo života mesta, ako napríklad možnosti poskytnutia dobrovoľného príspevku do Rezortu Piešťany či analýze odkúpenia pozemkov v Malej Vrbine a Heinole. Okrem iného sa tiež budú venovať návrhu oddĺženia letiska formou vkladu do akciovej spoločnosti a tiež otázke postupu pri riešení cyklotrasy Piešťany – Vrbové. Posledné dve témy uvedieme v samostatných článkoch.

letisko3Program rokovania MR má 19 oficiálnych bodov. Na úvod si členovia pripomenú plnenie prijatých uznesení z minulých rokovaní, venovať sa budú aj Návrhu strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025, a tiež novému VZN-ku o určení miesta a času zápisu detí do školy.  Hovorkyňa mesta podá správu o nových členoch redakčnej rady periodika Radnica informuje. Podľa návrhu by nimi mali byť za poslanecký zbor Peter Tremboš (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) a Andrej Klapica (KDH). Radu seniorov zastupuje Božena Grgáčová, seniorský parlament Jiří Rais a mládežnícky parlament Rastislav Gablovič. Predsedom rady je primátor a posledným členom by mal byť nezávislý žurnalista, ktorého sa podľa vyjadrenia v dôvodovej správe mestu doteraz nepodarilo nájsť.

Zaujímavou témou bude i Poskytnutie dobrovoľného príspevku zo strany Mesta Piešťany pre OO CR Rezort  Piešťany. Materiál k nemu na stránke mesta nie je, ale podľa neoverených zdrojov by malo dôjsť k zvýšeniu členského. Výhodou zvýšenia vkladu mesta je, že by podľa zákona do Rezortu mohol vložiť i vyššiu sumu formou dotácie i štát.

Diskusiu určite vyvolá aj bod programu, zaradený pod číslom 16. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola – informácia. Majitelia pozemkov, ktoré boli v Územnom pláne zaradené ako plochy ekostabilizačnej zelene totiž navrhujú mestu ich odkúpeniu za sumu 100 €/m2, čo by celkovo predstavovalo sumu až okolo 8 miliónov eur. Podľa znaleckého posudku sa cena pozemkov v tejto lokalite pohybuje okolo 60 €/m2. Keďže je napríklad Malá Vrbina cenným biokoridorom, vlastníci na pozemkoch nemôžu stavať, ale zároveň majú povinnosť podľa mestskej legislatívy zelené plochy udržiavať, starať sa o ne a dbať na ich ochranu.

P6201790wĎalšie dôležité body rokovania ako sú napríklad Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové, vám predstavíme v samostatných článkoch.

Celý program rokovania Mestskej rady nájdete tu.

-red-/Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa. T. Hudcovič

Čítajte tiež: Na verzii cyklotrasy sa členovia komisií nezhodli