Connect with us

Aktuality

Mestská rada bude riešiť zmeny rozpočtu i predaj majetku

Published

on

Primátor Piešťan Peter Jančovič zvolal na pondelok 13. mája 4. riadne zasadnutie mestskej rady. Prerokovať má viac ako dve desiatky tém. Okrem iného sa má zaoberať zmenami v odmeňovacom poriadku, návrhom na určenie názvu ulice, dotáciami, záverečným účtom, zmenami rozpočtu, ale aj predajom majetku. Zastupiteľstvo o týchto témach, aj na základe odporúčaní mestskej rady, bude rokovať vo štvrtok 23. mája.

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti MsÚ na 2. poschodí so začiatkom o 15.00 h.

Program rokovania podľa pozvánky

1. Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konanej dňa 01.04.2019

3. Návrh na obsah zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2018

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch

6. Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

7. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2018

8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

9. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

10. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

11. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

12. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2018

14. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2018

15. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2018

16. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018

17. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2018

18. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

19. Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 148 613,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2019

20. Nové znenie Štatútu informačného periodika Radnica informuje

21. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Milanom Hudecom a Alenou Hudecovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

22. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Sadová, Piešťany

23. Návrh na zámer prevodu vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

24. Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kováčom a Jozefínou Kováčovou, lokalita Žilinská ul., Piešťany

25. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Tomášom Répášom, lokalita Hośtáky, Piešťany

26. Rôzne

27. Záver

Materiály k jednotlivým bodom nájdete tu.

-red-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články