Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odkleplo Mestu Piešťany finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 tisíc eur na výkon prác na vojnových hroboch. Peniaze budú využité na čiastočné krytie opravy Pamätníka padlým vojakom v 1. svetovej vojne. 

Pamätník padlým v 1. svetovej vojne bol vytvorený v roku 1937 akademickým sochárom Valérom Vavrom. Dielo pozostáva z troch postáv v nadživotnej veľkosti. Kľačiaca matka drží v náručí svojho umierajúceho syna a v pozadí stojí Kristus.

Pomník lemuje ohrada z kamenných stĺpov, ktoré sú prepojené kovovým zábradlím. Na realizáciu boli vybrané dva druhy kameňa. Stĺpová ohrada a podstavec pod súsoším sú zhotovené z pieskovca, ktorý sa nachádza v okolí Ratnoviec. Dnes sa tento kameň už neťaží. Keďže obsahuje veľa železa, vytvára v sebe hrdzavé škvrny. Sochy sú vysekané z hořického pieskovca, ktorý pochádza z Čiech.

Medzi pomníkom a zadnou ohradou sú vysadené tuje, ktoré vysoko prevyšujú a zacláňajú veľkú časť súsošia. Svojím peľom a trúsením semien devastujú povrch pieskovca a všade je vidieť šedé až čierne fľaky. Kamenné stĺpy sú mechanicky poškodené, poulamované a popraskané.

Samotné práce by mali pozostávať z odstránenia vegetácie. Tá bude neskôr nahradená za druh, ktorý nebude devastovať pamätný objekt. Ďalej má byť očistená plastika a podstavec od povrchovej nečistoty uhlíka a machu.

Najviac poškodené kamenné stĺpy by mali byť vymenené. Tie, ktoré sa dajú zachrániť, budú zreštaurované. Po očistení súsošia bude treba kameň napustiť spevňujúcou látkou, vytmeliť chýbajúce časti a medzery a objekt bude farebne zjednotený. Pristúpi sa aj k revitalizácii menného zoznamu padlých.

Mesto žiadalo na tento projekt sumu 20-tisíc eur. Ministerstvo vnútra poskytne na tento účel 15-tisíc, ktoré tvoria 80 % výdavkov. Mesto Piešťany sa zaviazalo spolufinancovaním vo výške 3 750 eur. Reštaurovanie by malo byť ukončené do konca tohto roka.

-red, zdroj: Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972