Elektronickú anketu k návrhu budúcoročného rozpočtu prezentuje Mesto Piešťany na svoje webovej stránke od včera 29. októbra. Každý obyvateľ môže kliknúť na jednu z oblastí rozpočtu, ktorú považuje za prioritnú.

Anketa má názov Váš návrh priority rozpočtu na rok 2016 a obsahuje trinásť oblastí. Od včera na jednotlivé riadky kliklo 90 osôb a výsledky za jeden deň (k 30.10. do 14,30 h) sú zatiaľ takéto:

rekonštrukcia verejného osvetlenia   7%

revitalizácia zelene   6%

podpora športu   26%

podpora kultúry   2%

podpora projektov pre rodiny s deťmi   12%

podpora seniorov a tretieho sektora   4%

obnova kultúrnych pamiatok   2%

rekonštrukcia ciest   12%

rozšírenie parkovacích plôch   3%

zvýšenie bezpečnosti   3%

budovanie cyklochodníkov   17%

informatizácia samosprávy   3%

iné   2%

Údaje od obyvateľov bude samospráva zbierať do 15. novembra. Kedy však návrh rozpočtu na budúci rok predloží verejnosti, zatiaľ nie je isté. Po odchode rozpočtára, ekonómky a prednostky Dáše Rehákovej, ktorá bola poverená aj vedením Oddelenia finančných služieb, túto agendu totiž prevezme nový ekonóm. Ten by mal vzísť z výberového konania. Kto ním bude, mesto zatiaľ neinformovalo.

Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972