Mesto Piešťany dnes informovalo na svojej webovej stránke, že uzatvára Pažitský parčík od pondelka 23. júla. Ide o priestor, kde sa počas predošlých dní zhromažďovali stovky Rómov, ktorý čakali na „liečiteľa“.

„Od 23. júla bude v priestoroch Pažitského parčíka prebiehať arboristické ošetrenie drevín. Z dôvodu zachovania bezpečnosti obyvateľov mesta bude Pažitský parčík do ukončenia prác uzatvorený,“ informoval prednosta MsÚ Piešťany Eduard Strapatý.

Zo strany mesta ide zrejme o reakciu na opätovné možné zhromažďovanie sa rómskych občanov nielen zo Slovenska, ale aj iných krajín, čakajúcich na „liečiteľa“. Tí opustili po šiestich dňoch priestory parčíka v stredu 18. júla potom, čo „liečiteľa“ zobrali liečiť aj do Drahoviec, či Hurbanova, ale aj pre vytrvalý dážď. Radnica tvrdila, že nemá žiadne zákonné možnosti ako zhromaždenie rozpustiť.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972