Mesto Piešťany vyhlásilo už piate kolo výberového konania na pozíciu vedúceho odboru životného prostredia. Z predošlých štyroch kôl nový vedúci nevzišiel.

Ilustr. foto

Do aktuálneho výberového konania je možné prihlásiť sa do 3. marca. Podmienkou účasti je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa zamerania na prírodné vedy, poľnohospodárstvo, alebo environmentalistiku. Uchádzač musí mať minimálne 3 roky praxe v oblasti životného prostredia a ovládať legislatívu v oblasti zelene, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd a pôd. Musí ovládať prácu s PC, konkrétne programy Microsoft Word, Excel a Outlook. Ďalšou požiadavkou je bezúhonnosť. 

Samospráva hľadá nového vedúceho odboru už od septembra 2019.  Podľa vyjadrenia Martina Ričányho, referenta pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu mestského úradu Piešťany, sa do každého kola prihlásili záujemcovia  avšak nikto nesplnil požadované podmienky. „Aktuálna situácia chod MsÚ to neohrozuje, pretože na MsÚ je pracovník poverený vedením odboru,“ uviedol M. Ričány. 

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972