Mesto Piešťany bude aj tento rok udeľovať Cenu primátora v kategórii kultúry,  ale aj v sociálnej i enviromentálnej oblasti a ocenenia sa dočkajú aj najlepší športovci. Návrhy na ocenenia so stručným odôvodnením môžu podávať obyvatelia mesta a inštitúcie, posledný možný termín je 28. február 2018.

Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2017“ udelí Miloš Tamajka tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v roku 2017 a to v oblasti kultúrnej, sociálnej a enviromentálnej. V kultúrnej oblasti bude mesto udeľovať ceny v dvoch kategóriách, ocenenie si odnesie Kultúrna osobnosť roka a Kultúrny počin roka. Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie, charakteristiku a aktivity subjektu, ktoré v roku 2017 výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentáciu v zahraničí.

V kategórii sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej činnosti sa udeľujú ceny rovnako v dvoch kategóriách. Prvou z nich je Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej a poctu si odnesie aj Filantrop roka. V environmentálnej oblasti sa cena udeľuje za aktivity týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia.

Anketa „Športovec roka 2017“ poslúži k vyzdvihnutiu individuálnych a kolektívnych výkonov našich športovcov. Ocenenia sa budú udeľovať v kategóriách Najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, Najúspešnejší dospelý športovec
najúspešnejší kolektív a Tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti, v ktorej navrhovaný subjekt či jednotlivec pôsobí. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni Mestského úradu.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972