Mesto Piešťany začalo pred Veľkou nocou s distribúciou rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V minulých rokoch bola súčasťou rozhodnutia aj poštová poukážka, ktorou mohli občania zaplatiť poplatok na pošte. Tento rok radnica poukážky netlačila pre šetrenie nákladov, vyvolalo to však zvýšený nápor platieb v hotovosti na mestskom úrade hlavne zo strany starších obyvateľov. Radnica zareagovala včera rozšírením otváracích hodín pokladne.

„Vzhľadom k zvýšenému záujmu obyvateľov o platby poplatku za komunálny odpad v pokladni mestského úradu, sme pristúpili k rozšíreniu otváracích hodín pokladne aj počas obednej prestávky v čase od 11,30 do 12,30 hod. Zároveň informujeme občanov, že poplatok za komunálny odpad je takisto možné uhradiť na účet SK95 5600 0000 0052 0437 4007, BIC kód banky KOMASK2X, vedený v pobočke Prima banka, a.s. konštantný symbol 0308, variabilný symbol – číslo konania rozhodnutia. Platbu na účet je možné uhradiť prostredníctvom vypísania papierového prevodného príkazu, internet bankingu, poštovou poukážkou na účet alebo priamym vkladom na účet,“ informovalo Mesto Piešťany na svojej webovej stránke.

Mladým ľuďom pracujúcim v online prostredí nedodanie poštových poukážok zrejme nerobí žiaden problém, keďže aj tak prevody riešia internetbankingom. Problém majú ľudia, ktorí sa spoliehajú na klasické formy platby poplatku. Podľa našich informácií bývajú rady pri pokladni na mestskom úrade značné, keďže peniaze sa prijímajú len pri jednej prepážke. Ak teda nechcete stráviť zbytočne veľa času čakaním, môžete to vyriešiť v zmysle informácie z radnice tak, že si na pošte vypíšete poštovú poukážku, alebo vo svojej banke prevodný príkaz, či zájdete do Prima banky, kde má účet Mesto Piešťany a peniaze uhradíte priamym vkladom, pri čom však musíte počítať s poplatkami, ktoré si banky môžu účtovať.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972