Connect with us

Aktuality

Mesto rozhodlo o sanácii Centroomu, začne sa o pár dní

Published

on

Mesto Piešťany zverejnilo na svojej web stránke informáciu, že sanačné práce na záchrane budovy Centroom by mali začať od budúceho týždňa. Piešťanský stavebný úrad vybral firmu a v stredu 11. novembra vydal rozhodnutie, ktorým jej nariadil vykonanie zabezpečovacích prác. Mesto to nemá stáť žiadne finančné prostriedky, platiť by vraj mali vlastníci  a ak nebudú, podľa hovorkyne radnice má vybraná firma bezpečné finančné krytie.

CentroomFirmou, ktorú vybralo mesto je spoločnosť KLIMATI TEAM z Hlohovca. Stavebný úrad však podľa informácií hovorkyne mesta Evy Bereczovej nie je objednávateľom prác, ani neuzatvára a nepodpisuje zmluvu. Ako píše v článku na webovej stránke, stavebný úrad k vydaniu rozhodnutia dospel po tom, čo mu vlastníci bytov a nebytových priestorov oznámili, že vzhľadom na rozdielnosť názorov nemôžu prijať jednotné stanovisko, týkajúce sa výberu spoločnosti, ktorá práce vykoná. Vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby. „Stavebný úrad pre ďalšie nové poruchy v posledných dvoch dňoch v záujme bezpečnosti budovy a jej okolia vo verejnom záujme nariadil zabezpečovacie sanačné práce tak, ako v nariadení určil, pretože už nemohol ďalej vyčkávať na ukončenie komplikovaných rokovaní o právnom a finančnom rámci zabezpečenia budovy,“ informoval šéf stavebného úradu Ivan Pauer.

Stavebný úrad preto podľa jeho vyjadrenia musel vyhľadať a vybrať firmu, ktorá má skúsenosti so zabezpečovacími prácami takéhoto alebo podobného typu. „Ďalej bolo potrebné s vytipovanými kandidátmi prerokovať spôsoby a postupy prác v súlade so spracovávaným projektom, to znamená konzultácie aj s projektantom zabezpečovacieho sanačného projektu, vlastníkmi bytov a so správcom. Bolo potrebné rokovať aj o predpokladanej cene prác, pretože tá sa za súčasného stavu spracovávania projektu a nie kompletnej znalosti stavu zvislých nosných konštrukcií prekrytých sadrokartónovým obkladom v dotknutých bytoch a iných priestoroch nedá stanoviť ako pevná, ale len predbežná. Po dohode o predbežnej cene bolo potrebné dohodnúť uvoľnenie a poskytnutie montážnych kapacít stavebných firiem v najkratšom možnom termíne. Tu si musíme uvedomiť, že oslovené firmy museli nájsť kapacitný a časový priestor na túto, pre úrad prioritnú realizáciu, a nemať nebezpečnú stavbu v meste. Vzhľadom na problematickú legislatívu v stavebníctve a nejasnosti v nej aj pre takéto prípady,  stavebný úrad musel riešiť množstvo právnych problémov a možných právnych dôsledkov vyplývajúcich z nariadenia vykonania zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme,“ doplnil I. Pauer. Stavebný úrad preto na realizáciu neodkladných zabezpečovacích sanačných prác vybral firmu z Hlohovca. Práce majú byť hotové do štyroch mesiacov od doručenia nariadenia.

centroom (11)

Podľa informácií, ktoré nám poskytla komunikačná agentúra správcovskej spoločnosti však ešte 19. októbra správca našiel vhodného partnera, ktorý by vlastníkom mal vzniknutú situáciu pomôcť riešiť. „Projektová dokumentácia má 2 fázy. V prvej fáze ide o prípravu komplexného statického posudku s ohľadom na celú budovu. V nadväznosti vo fáze 2 ide o prípravu realizačného projektu (či už dočasného, trvalého alebo ich kombináciu). Na príprave realizačného projektu je nutná spoluúčasť viacerých odborníkov z rôznych profesií ako statika, projektantov ostatných stavbárskych profesii a architekta, ako aj Stavebného úradu,“ uvádza sa v tlačovej správe.

krizovy stabZaujímalo nás aj, či Stavebný úrad v Piešťanoch, ktorého zástupca Ivan Pauer pôsobí vo funkcii pomerne krátky čas (poverený vedením novovzniknutého oddelenia od septembra 2015) oslovil o spoluprácu v prípade vydávania rozhodnutí vo výkone tejto prenesenej štátnej správy i odvolací orgán. Od vedúceho odboru výstavby a bytovej politiky (OVBP) Ľubomíra Antala sme sa dozvedeli, že podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona vo veciach, v ktorých správnom konaní v prvom stupni koná mesto Piešťany ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Okresný úrad Trnava OVBP. „OU Trnava do prebiehajúceho konania na prvom stupni, teda na stavebnom úrade mesto Piešťany nevstupuje,“ uviedol. Na otázku, či zástupcu okresu neoslovilo mesto o účasť v  krízovom tíme, ktorý vznikol na riešenie situácie, podľa neho nemá tunajší odbor výstavby a bytovej politiky kompetencie odpovedať.

Odvolací orgán nekontaktovali ani zástupcovia správcovskej spoločnosti, ktorá v tlačovej správe zo dňa 19. októbra – Podľa správcu Centroom-u Mesto nekoná, ako by malo , vyjadrila pochybnosti o postupe stavebného úradu v Piešťanoch. „Do dnešného dňa nebol na OU Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky (OU Trnava OVBP) podaný žiadny podnet na preskúmanie rozhodnutí vydaných stavebným úradom mesta Piešťany, týkajúcich sa nebezpečnej stavby v centre mesta – Centroom,“ vyjadril sa Ľ. Antal.

centroom (13)Podľa vyjadrenia mesta má už v týchto dňoch byť na stavebný úrad doručená projektová dokumentácia a v priebehu budúceho týždňa sa začne so samotnou sanáciou. „Vlastníci stavby aj autor projektu – architekt, sú z dôvodu vykonania prác povinní strpieť zmeny v priestorovom vyhotovení interiéru stavby a v nevyhnutnom rozsahu obvodového plášťa. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní počas doby výkonu prác znášať v plnom rozsahu ich vykonanie a uhradiť náklady spojené s ich vykonaním. Mesto nebude v súvislosti s vykonaním prác znášať žiadne náklady. Ak vlastníci nebudú schopní náklady uhradiť z vlastných zdrojov, firma už má zabezpečené finančné krytie,“ uvádza hovorkyňa Eva Bereczová. Z akých zdrojov má firma zabezpečené krytie, v správe neupresnila. Podľa posledne zverejnených informácií by mal projekt na sanáciu by mal stáť okolo 36 tisíc eur, výška ceny samotnej sanácie zatiaľ nie je známa.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa, T. Hudcovič, FB Mesto Piešťany

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články