Connect with us

Aktuality

Mesto rozbieha druhé kolo dotačnej výzvy, týka sa školstva, ekológie a regionálneho rozvoja

Published

on

Mesto Piešťany na svojich stránkach rozbieha druhé kolo výzvy na rozdelenie dotácií pre rok 2017, o finančné prostriedky môžu žiadať právnické a fyzické osoby podnikateľov v oblastiach školstva a vzdelávania, ekológie a enviromentalistiky i miestneho a regionálneho rozvoja. Žiadosti je možné predkladať do 29. mája, potrebné formuláre sa dajú stiahnuť na mestských stránkach. Dohromady pre všetky oblasti je v rozpočte nevyčerpaná suma 5 760 eur.

Dotácie sa poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podmienky, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na:

Advertisement
Hello GPT

a) rozvoj školstva a vzdelávania
realizácia netradičných aktivít
podujatia zamerané na tradície
projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania
rozvoj informatizácie a informačných služieb
konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva
Pre oblasť rozvoj školstva a vzdelávania je v rozpočte na rok 2017 nevyčerpaná suma vo výške 1 370 eur.
Informácie: Mgr. Zámečníková – tel. č.: 033/77 65 449

b) aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky
podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany
ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany
podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia
podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia
podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Piešťany
podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľného rozvoja
ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.)
zefektívnenie nakladanie s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu
Pre oblasť ekológie a environmentalistiky je v rozpočte na rok 2017 nevyčerpaná suma vo výške 1 200 eur.
Informácie: Ing. Ondrišík – tel. č.: 033/77 65 421

Advertisement
Hello GPT

c) aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja
služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti
organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja
vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie
Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja je v rozpočte na rok 2017 nevyčerpaná suma vo výške 3 190 eur.
Informácie: Mgr. Ďurák – tel. č.: 033/77 65 465

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články