Okrem referenta na verejné obstarávanie hľadá Mesto Piešťany aj projektového manažéra pre eurofondy a ďalšieho pracovníka na technický dozor pri investičných akciách. Informácie o ďalších voľných miestach zverejnilo na úradnej tabuli mestskej web stránky včera, v utorok 10. mája.

Pohovory s uchádzačmi sa uskutočnia 23. mája o 11-tej v zasadačke úradu. Dátum, dokedy majú uchádzači posielať svoje žiadosti,  v informáciách o voľných miestach chýba. Obaja noví zamestnanci budú podliehať Oddeleniu stavebných služieb a rozvoja mesta pod vedením Aleny Horešovej.

 

Pre pozíciu „referent Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta so zameraním na činnosť projektového manažéra v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov EÚ“ je potrebné vysokoškolské vzdelanie, ovládanie cudzieho jazyka a 1 rok praxe v oblasti riadenia a tvorby projektov alebo podobného zamerania. Pri ďalšom voľnom mieste: „referent so zameraním na činnosť technického dozoru na investičných akciách, projektová príprava a realizácia stavieb financovaných z EÚ“, stačí stredoškolské vzdelanie, mal by ovládať usmerňovanie činností pri zabezpečovaní projektovej prípravy financovanej zo zdrojov EÚ, ŠR, iných zdrojov, a mať minimálne 1 rok praxe. Viac informácií tu.

primátor mesta_resizeZmeny v organizačnej štruktúre na piešťanskom mestskom úrade pokračujú a nová je platná od 4.mája. Na základe nej pribudli na radnici štyri pracovné miesta. K presunom pracovníkov došlo aj v Kancelárii vedenia mesta, tá je po novom rozčlenená na Kanceláriu primátora a Kanceláriu prednostu MsÚ.

-red-, Zdroj: www. piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972