Mesto Piešťany pripravilo pre svojich obyvateľov signalizačné zariadenia, ktoré im poslúžia pri domácich a mobilných tiesňových volaniach. Prístroj dokáže upozorniť pomocou jednoduchej aktivácie, pri ktorej stačí stlačiť jedno tlačidlo, na stav núdze. Systém umožňuje vyslanie rýchlej pomoci a tiež zistenie polohy človeka, ktorý sa nachádza v problémoch. 

mestský úrad 3_resize

Systém domáceho a mobilného tiesňového volania umožňuje obyvateľom mesta privolať pomoc 24 hodín denne a 365 dní v roku, pričom určenie nie je len seniorom, ale aj ostatným, ktorí sú na ňu často odkázaní. Cieľom je minimalizovať bezmocnosť, ktorú pociťujú ohrození občania a vniesť do, ich života pocit istoty. Mesto Piešťany túto službu poskytuje svojim obyvateľom v cene 8,90 eur za mesiac.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972