Predaj akcií schválilo zastupiteľstvo na svojom májovom zasadaní a možnosť ich kúpy potrvá do konca júla. Podľa podmienok verejnej obchodnej súťaže môže záujemca dať ponuku len na všetkých 38 akcií spolu. 

Akcie v nominálnej hodnote 399 eur za jednu, pričom celková menovitá hodnota akcií je 15 162 eur, by mesto rado predalo najmenej po 630 € za kus.

Naposledy dostala radnica ponuku na ich odkúpenie od Prima banky Slovensko za 600 eur, ktorá vypršala 20. marca.  Posledný priemerný kurz, za ktorý boli obchodované na Bratislavskej burze cenných papierov, bol 628,17 EUR/1 akcia.

mestský úrad 3_resizeS podobnou ponukou oslovila banka samosprávy po celom Slovensku, ktoré vlastnia akcie ešte z čias, keď v roku 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvom Prvá komunálna banka. Mala byť špecializovanou inštitúciou na financovanie miest a obcí Slovenska.

Po desiatich rokoch od svojho vzniku, po vstupe nového zahraničného akcionára, zmenila banka meno na Dexia banka Slovensko, a.s. Zároveň začala posilňovať svoju pozíciu aj v oblasti retailového bankovníctva – banky pre individuálnych klientov.

V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom banky stala stredoeurópska skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní viac ako 94% akcií. Následne od 1. januára 2012 zmenila banka obchodný názov na Prima banka Slovensko, a.s.

Keďže zo svojich akcií Piešťany už od roku 2007 nedostávajú žiadne dividendy, vedenie mesta sa rovnako ako mnohé mestá a obca na Slovensku rozhodlo ponúknuť akcie do verejnej obchodnej súťaže.

-red-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972