Mesto Piešťany ako zriaďovateľ Jedálne na Staničnej ulici v utorok 24. novembra oznámilo, že z dôvodu riešenia situácie ohľadne ochorenia COVID-19 pozastavuje od nasledujúceho dňa výdaj a rozvoz stravy.

„V súčasnosti sú v Jedálni vykonávané všetky opatrenia podľa pokynov RÚVZ v Trnave, sú testovaní zamestnanci. Taktiež sú telefonicky kontaktovaní stravníci, ktorých personál informuje o vzniknutej situácii. O obnovení stravovania budeme stravníkov informovať,“ informovala Drahomíra Moretová, vedúca Kancelárie vedenia mesta Piešťany.

Jedáleň na Staničnej ulici vydáva vo svojich priestoroch obedy fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo osobám v dôchodkovom veku. Rovnako zabezpečuje týmto osobám, ktoré nemôžu využívať priamo jedáleň, rozvoz stravy do domácnosti.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972