Mesto Piešťany má novú hovorkyňu, na úrade už pôsobila

Mesto Piešťany má novú hovorkyňu, na úrade už pôsobila

4. marca 2019 Off Od PNky.sk

Od 1. marca nastúpila na Mestský úrad v Piešťanoch staronová prednostka Denisa Bartošová, ktorá pôsobila na tomto poste v do roku 2014. V rovnaký deň na mestskom úrade začala pracovať aj nová tlačová referentka, ktorá vykonáva tiež funkciu hovorkyne. Stala sa ňou Drahomíra Moretová, ktorá za primátora Rema Cicutta pôsobila vo funkcii vedúcej kancelárie primátora a mala na starosti aj komunikáciu s médiami.

Drahomíra Moretová

Drahomíra Moretová pochádza z Nových Zámkov, avšak v Piešťanoch žije už desaťročia. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK a študovala tiež na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od r. 1986 pracovala v spoločnosti Tesla Piešťany. Spočiatku sa venovala práci s ŤTP pracovníkmi Tesly, neskôr sa stala vedúcou odboru výchovy a vzdelávania a personálnou riaditeľkou spoločnosti.

V roku 1993 nasledovala manžela do zahraničia. Po návrate na Slovensko bola redaktorkou regionálneho týždenníka. V rokoch 2003 – 2015 vykonávala funkciu vedúcej kancelárie primátora mesta Piešťany.

Popri práci sa venovala kultúrnym aktivitám. Moderovala viaceré významné podujatia v Piešťanoch, významnou mierou sa pričinila o obnovenie tradície výstav Sochy piešťanských parkov v roku 2006 (realizáciou projektu podporeného PHARE), bola dlhoročnou redaktorkou časopisu Revue Piešťany, publikovala svoje články v rôznych médiách. Pravidelne informovala o dianí v meste celoštátne médiá… (Viac tu.)

Za svoje aktivity bola v roku 2009 ocenená Pamätnou medailou predsedu TTSK.

-red- Zdroj: www.kniznica.sk