Po uvoľnení opatrení vlády na zastavenie šírenia pandémie, spôsobenej koronavírusom, Mesto Piešťany sa ako zriaďovateľ rozhodol otvoriť od pondelka 1. júna brány väčšiny školských zariadení. Okrem základných škôl, škôlok a družín môžu deti navštevovať aj jasle. Prevádzka pôjde v obmedzenom režime.

Dochádzka pre žiakov prvého až piateho ročníka je podľa rozhodnutia rezortu školstva dobrovoľná. Rodičia však mali vyjadriť svoj záujem o prihlásenie dieťaťa písomne. U školákov uplynul termín 21. mája, škôlkarom o deň neskôr. Informácie o prihlásení detí do troch rokov do jaslí, bude poskytovať individuálne vedúca zariadenia Mgr. Ľubomíra Hercegová na tel.: 033/ 77 25 932 alebo e-mail: lubomira.hercegova@piestany.sk.

Po niekoľkotýždňovej prestávke sa tak od pondelka chodby a učebne zaplnia detským džavotom vo všetkých základných školách. Okrem mestských obnovia svoje fungovanie aj Cirkevná spojená škola a Spojená škola Piešťany. Učiť sa bude v rozsahu štyroch až piatich vyučovacích hodín. Otvoria sa tiež družiny a jedálne.

U menších detí plánuje mesto nábeh v dvoch fázach. Od začiatku týždňa nastúpia deti do MŠ 8. mája, na Staničnej, Ružovej a Valovej. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) na Javorovej sprevádzkujú tiež od pondelka. O dva dni neskôr sa pridá aj škôlka na E. F. Scherera.

Rodičia a ich ratolesti však budú musieť strpieť viacero bezpečnostných opatrení. Napríklad „ranný filter“ a meranie teploty, denné vybavenie školákov dvomi rúškami, škôlkarov zasa musia doviesť i vyzdvihnúť len osoby, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Samozrejmosťou je aj dodržiavanie ďalších bezpečnostných opatrení a pokynov vedenia školy. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na mestskej webovej stránke, ako aj internetových stránkach jednotlivých škôl.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: Mesto Piešťany, archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972