Mesto Piešťany od pondelka 15. júna obnovuje prevádzku Centra voľného času AHOJ na Teplickej ulici aj pri Základnej škole F. E. Scherera. V ďalšom týždni od 22. júna by mala otvoriť svoje brány aj piešťanská základná umelecká škola.

Informáciu zverejnilo mesto na svojej webovej stránke. K tomuto kroku pristúpilo ako zriaďovateľ na základe postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Ďalšie podrobnosti by mali poskytnúť záujemcom priamo centrá voľného času a základná umelecká škola.

Centrum voľného času AHOJ na Teplickej na svojom facebooku uvádza, že od 15. júna obnovuje krúžkovú činnosť: „Pokračujú tieto krúžky: keramika, výtvarná, tvorivý ateliér, florbal, hádzaná, šach a angličtina. Krúžky pokračujú podľa predchádzajúceho rozvrhu.“

Rodičia tiež môžu prihlásiť deti na letné tábory, ktoré organizuje AHOJ v spolupráci s mestskou políciou. V ponuke je šesť druhov päťdňových turnusov s prevažne pohybovými aktivitami. Prvý začína od pondelka 6. júla, posledný končí 7. augusta.

Základná umelecká škola zatiaľ podrobnosti nástupu do svojich odborov nezverejnila.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany, FB CVČ AHOJ Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972