Signalizačné náramky alebo domáce prístroje môžu získať obyvatelia Piešťan od mesta za mesačný poplatok 8,90 eur. Domáce alebo mobilné tiesňové volanie poskytuje klientovi možnosť záchrany života stlačením jedného tlačidla, a to 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku a je určené pre všetky vekové kategórie, ktoré sú na takúto pomoc odkázané (nielen pre seniorov).

wsanitka_mg_1820.jpg-nggid042860-ngg0dyn-320x240x100-00f0w010c010r110f110r010t010Pomocou signalizačného zariadenia občan stlačením jediného tlačidla upozorní na to, že sa nachádza v situácii núdze. Systém umožní dispečerom v prípade potreby okamžite zistiť polohu a po vyhodnotení informácií zabezpečiť potrebnú pomoc. Mesačný poplatok za domáce a mobilné tiesňové volanie je 8,90 eur / mesiac. Podľa informácií na stránke mesta Piešťany, aktuálne má úrad k dispozícii voľné prístroje na domáce tiesňové volanie i na mobilné tiesňové volanie. Túto službu zabezpečuje len pre obyvateľov Piešťan.

Ako to funguje?

Princíp domáceho tiesňového volania je jednoduchý: Do domu, resp. bytu seniora či zdravotne odkázaného človeka bude nainštalovaný prístroj domáceho tiesňového volania. Ten sa skladá zo základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia komunikáciu s dispečingom z celého bytu klienta a tlačítka tiesňového volania, ktoré je možné nosiť na zápästí, alebo na krku ako prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom ASSR, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. V prípade, ak po aktivácii tiesňového volania nemožno komunikovať s klientom, musíme predpokladať, že došlo k vážnej poruche zdravia a dispečer okamžite žiada o vyslanie záchrannej služby.

Prečo využívať službu „Domáce tiesňové volanie?“

Sú situácie, kedy človek v núdzi nemá poruke telefón, resp. nemôže, alebo nevládze k telefónu prísť a zavolať pomoc. Stlačenie tlačítka, ktoré nosí permanentne na zápästí, alebo na krku nevyžaduje veľkú námahu a čo je dôležité, že pomoc príde aj v prípade, keď následne po stlačení tlačidla klient upadne do bezvedomia.

Systém tiesňového volania funguje v Piešťanoch už od roku 2013. Pri jeho zavedení malo záujem o systém DTV asi tri desiatky seniorov.

Záujemcovia o domáce, resp. mobilné tiesňové volanie sa môžu informovať na Mestskom úrade u p. Briganovej – telefonicky na čísle 033/77 65 412 – 414, e-mailom na briganova@piestany.sk, zackova@piestany.sk, prípadne osobne a zároveň si vyzdvihnúť potrebné tlačivá k zavedeniu DTV a MTV.

Pripomeňme si aj:

Tiesňové linky

150 hasiči – volať v prípade požiarov, dopravných nehôd

155 zdravotná záchranná služba – volať pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, otrave liekmi, chemikáliami, popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní

158 polícia

112 integrovaný záchranný systém – volať, ak treba zásah záchranárov, hasičov či policajtov, ide o európske číslo tiesňového volania

Čísla sú bezplatné a používajú sa bez predvoľby

-red-/Zdroj: www.piestany.sk, www.as-sr.sk, ilustr. foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972