Mesto Piešťany sa chystá aj v roku 2016 oceniť pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo vzdelávacom procese. Hlavným cieľom je spoločensky a morálne ohodnotiť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta. Návrhy obsahujúce informácie o inovačných aktivitách, dlhoročnej angažovanosti, úspechoch či vzdelávaní tvorivým a inovačným spôsobom, je možné zasielať do 15. februára na adresu mestského úradu. 

Návrhy musia obsahovať meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko,dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie pričom obsah musí byť výpovedný – je kritériom pre výber, spolu s menom a priezviskom navrhovateľa, je potrebné zaslať do 15. februára na adresu Mestského úradu Piešťany, Referát školstva prípadne na mail skovajsova@piestany.sk.

-lt/Zdroj: Mesto Pešťany-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972