Mesto multifunkčné ihrisko na sídlisku Nikola Teslu zatiaľ neprevzalo

Mesto multifunkčné ihrisko na sídlisku Nikola Teslu zatiaľ neprevzalo

23. januára 2018 Off Od PNky.sk

Obyvatelia sídliska Nikola Teslu sa v závere minulého roka tešili na nové multifunkčné športovisko, dodnes však nie je dokončené a podľa informácie zverejnenej na webovej stránke Mesta Piešťany nebolo zo strany mesta prevzaté ani zaplatené.

Multifunkčné ihrisko na mieste starého asfaltového mala realizuje spoločnosť M.Cup Production, s.r.o. so sídlom v Svätom Jure, ktorá sa stala víťazom súťaže zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. Dielo malo byť hotové do konca novembra minulého roka.

„Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., do dnešného dňa dielo neprevzalo, ani nezaplatilo za dielo, spísal sa len zápis zo stretnutia na mieste uskutočnenia zákazky zo dňa 18.12.2017 o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Dielo nie je ukončené a nie je zrealizované v súlade so zmluvou o dielo, s výzvou na predkladanie ponúk, dielo nie je prevzatia schopné,“ uvádza v správe na webovej stránke mesta Ing. Terézia Fridrichová z oddelenia IT a majetkových služieb.

Ihrisko o rozmeroch 28×10 m, ktoré by malo slúžiť na hokejbal, florbal, futbal a basketbal má podľa podľa zverejnenej správy vady brániace užívaniu, nie je dodané v požadovanej kvalite a vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v zmluve o dielo, vykazuje nedorobky. Zmluvne dohodnutá cena za vybudovanie nového ihriska je 37 720,80 eur.

-red- Zdroj a foto: www.piestany.sk