O pracovné miesto „Referenta oddelenia finančných služieb“ na Mestskom úrade v Piešťanoch sa môžu uchádzať záujemcovia so znalosťou účtovníctva a rozpočtovníctva pri výkone prác vo verejnom záujme aj so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Kolegu/kolegyňu pre predprimárne vzdelávanie do svojho kolektívu prijme aj Materská škola Valova ulica a Základná škola M.R. Štefánika na Vajanského hľadá učiteľa na druhý stupeň s aprobáciou Matematika, fyzika.

IMG_5320

Pohovor pre záujemcov o referentské miesto sa uskutoční 28. júla o 9,00 h v zasadačke MsÚ na I. poschodí, kandidáti na učiteľa MŠ sa môžu informovať priamo v zariadení na Valovej a na Základnej škole M.R. Štefánika žiadosti prijímajú do 10. augusta – poštou alebo mailom. Viac informácií na elektronickej úradnej tabuli Mesta Piešťany tu (v dolnej časti).

Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972