Mesto Piešťany plánuje rozsiahlu rekonštrukciu osvetlenia, ktorá by sa mala dotknúť približne 3000 svietidiel. Vyplýva to z analýzy optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Dôvodom je uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany z roku 2015 a materiál, ktorý nechala radnica na jeho základe vypracovať. Podľa správy veľká časť svetelných bodov obsahuje zastaralé a energeticky náročné sodíkové výbojky a problematické sú aj mnohé oceľové stožiare, svetlá umiestnené na stožiaroch nízkeho napätia a zemné káble. Mestský úrad považuje za najlepšiu alternatívu financovania celého procesu obnovy verejného osvetlenia koncesiu.

„Väčšina svietidiel je na sodíkové výbojky, ktoré sú energeticky pomerne náročné. Oceľové stožiare verejného osvetlenia sú udržiavané, ale veľká časť je poznačená vplyvom poveternostných podmienok, sú skorodované a bude ich treba v blízkom časovom horizonte vymeniť, respektíve zrekonštruovať alebo modernizovať. Svietidlá umiestnené na betónových stožiaroch, slúžiacich pre rozvody distribučnej siete nízkeho napätia, sú na výložníkoch s nevhodnou dĺžkou a uhlom vyloženia a bude ich potrebné vymeniť za nové s optimálnejšou geometriou voči komunikácii,“ píše v analýze týkajúcej sa rekonštrukcie osvetlenia Patrik Babka, ktorý taktiež oceňuje možnosť financovania prostredníctvom koncesie.

Mestský úrad realizoval v roku 2015 výmenu 465 svietidiel za úsporné LED svietidlá, pričom na spotrebe energie v roku 2016 ušetril v porovnaní s predchádzajúcim rokom 143 689 kWh. Mesto sa v materiáloch na rokovanie komisií o obnove osvetlenia zameriava práve na obnovu svetelných bodov, pričom podľa predkladanej analýzy bude v budúcnosti potrebná aj výmena stĺpov a problematické sú i zemné káble, ktoré sú podľa dôvodovej správy z časti v havarijnom stave a potrebujú nevyhnutnú rekonštrukciu.

Podľa správy je pre mesto ekonomicky výhodné zabezpečiť výmenu osvetlenia prostredníctvom udelenia koncesie súkromnému investorovi, ktorý bude viazaný v koncesnej zmluve spravovať a udržiavať majetok mesta. Možnosť zmluvnej koncesie radnica uprednostňuje pred financovaním z vlastných zdrojov, z grantových a podporných programov aj prostredníctvom úverov. Úhradu koncesionárskych poplatkov plánuje sčasti financovať z úspor za elektrickú energiu, ktorá by pri výmene zastaraných svetelných bodov za LED svietidlá mala predstavovať približne 210 000 eur ročne. Vzhľadom na nedostatok skúseností s koncesným obstarávaním bude musieť mesto zabezpečiť externé služby nielen odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, ale aj právne a ekonomické služby.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972