Connect with us

Aktuality

Mesto chystá partnerstvo s občianskymi združeniami

Published

on

Mestom Piešťany pripravuje vytvorenie oficiálneho zmluvného partnerstva s občianskymi združeniami Materské centrum Úsmev a Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany. Spomenuté združenia by mali byť zároveň podporené sumami 10 000 eur, ktoré by slúžili na podporu ich činnosti, teda na čiastočné pokrytie mzdových nákladov, médií, nájomného i materiálneho vybavenia. Materské centrum Úsmev a Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany poskytujú obyvateľom mesta rôzne služby už takmer 10 rokov. Materiálom sa už zaoberali komisie Mestského zastupiteľstva, Mestská rada a o jeho schválení budú v polovici decembra hlasovať poslanci. 

IMG_9855_resize

Občianske združenia Materské centrum Úsmev a Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany organizujú napríklad podujatia akým sú Prechádzka rozprávkovým parkom, Rozprávková jazda, Noc svetiel, Pirátska párty, ale aj podporné skupiny dojčenia a inak obdarovaných detí, tvorivé dielne, zabezpečujú prevádzku nízkoprahového klubu a predaj časopisu Nota Bene. Spolupráca im má pomôcť práve pri zabezpečovaní projektov zameraných na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately i na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a ďalšej činnosti.

Advertisement
Hello GPT

Materské centrum Úsmev poskytuje obyvateľom mesta napríklad služby podpornej skupiny dojčenia a inak obdarovaných detí, rôzne tvorivé dielne, Hudobná školu Yamaha, herňa, preventívny program Veselé nožičky bojujúci proti plochým nohám, Baby masáž, ale aj rôzne podujatia. Medzi nimi vyniká napríklad Noc svetiel, Pirátska párty, a ešte mnoho ďalších jednorázových i počas roka sa opakujúcich podujatí. w-_MG_5152

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany zabezpečuje prevádzku Nízkoprahového klubu pre deti a mládež „Place 4 U“ už 9 rokov, počas týždňa funguje 5 hodín. V priestoroch klubu je atraktívne voľnočasové vybavenie, ktorého úlohou je
prilákať mládež potulujúcu sa po sídlisku do klubu, kde môže bezplatne, bezpečne
a zmysluplnejšie tráviť voľný čas. Združenie zabezpečuje aj projekty, ako napríklad Klub rodičov závislých detí a predaj časopisu Nota Bene. Prostredníctvom podpory bude možné rozšírenie otváracích hodín nízkoprahového klubu a stabilizovanie celkovej prevádzky.

Financovanie dennej prevádzky centier je finančne náročné a nie všetka činnosť sa dá pokryť vďaka dobrovoľníkom. Združenia by potrebovali na stabilizovanie vlastnej ročnej prevádzky približne 50 000 eur, ale Mesto Piešťany im môže vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte poskytnúť momentálne po 10 000 eur.

Advertisement
Hello GPT

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články