Mesto Piešťany hľadá záujemcu, ktorý zrekonštruuje oceľovú lávku pre peších pri Krajinskom moste. Firmu vyberú prostredníctvom elektronickej aukcie. Hodnota opravy sa odhaduje na viac ako šesťstotisíc eur a dokončenie je plánované za približne 6 mesiacov od začatia prác.

Úrad koncom marca zverejnil ponuku na rekonštrukciu oceľovej lávky cez rieku Váh pri Krajinskom moste s cieľom obnovenia funkčných vlastností lávky a predĺženia jej životnosti. Pribudne aj nové osvetlenie. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 20. apríla. Vyberať ich plánuje mesto elektronickou aukciou, rozhodovať bude cena, otváranie ponúk je neverejné. Predpokladané náklady sa odhadujú na viac ako 606-tisíc eur bez DPH.  

Opravu plánovalo mesto už v roku 2015 v sume 150-tisíc eur, k jej realizácii však nedošlo. V roku 2016 sa o rekonštrukcii hovorilo opäť, vo výške 270-tisíc. Samospráva pokúšala získať prostriedky na tento účel z eurofondov, avšak neúspešne. Pri tejto príležitosti sa projektant vyjadril, že oprava lávky znesie odklad 4 až 5 rokov.

Lávku uzavreli pre peších v novembri minulého roka, keď výsledky statickej kontroly preukázali, že nie je bezpečná a nespĺňa normy. Podľa vyjadrenia statika degradácia materiálu prešla do stupňa nebezpečnosti a jej stav je alarmujúci. Čiastku na rekonštrukciu vtedy odhadli na 727 -tisíc eur.

Kedy sa plánovaná rekonštrukcia začne, zatiaľ nie je isté, cieľom mesta bolo zrealizovať projekt v priebehu roka 2020. Práce na ňom by mali trvať približne šesť mesiacov.

-red- Ilustr. foto: archív, Zdroj: piestany.sk

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972