Mesto Piešťany zverejnilo 23. novembra na svojich stránkach výzvu na predloženie ponuky týkajúcej sa vypracovania dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022. Materiál by mal obsahovať napríklad nové kultúrne ciele a vízie, analýzu súčasného stavu, ale mal by definovať aj dotačnú podporu zo strany samosprávy, plán zapojenia obyvateľov, ako aj návrh smerovania kultúrnej politiky mesta, mestských organizácií a jej prepojenia na cestovný ruch. Jeho vypracovanie iniciovala poslankyňa Mestského zastupiteľstva Adriana Drahovská. Ponuky je možné posielať na Mestský úrad do 10:00 dňa 19. decembra a úspešný prekladateľ by si mal za vypracovanie materiálu odniesť sumu vo výške približne 3 000 eur.

mestský úrad 3_resize

O organizáciu kultúrnych podujatí v meste sa aktuálne starajú okrem Mesta Piešťany aj Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a ďalšie vybrané inštitúcie, záujmové i ďalšie organizácie, medzi ktorými hrajú nezanedbateľnú úlohu aj kúpele a Dom umenia. Vypracovanie dokumentu Koncepcia rozvoja kultúry má pomôcť určiť, akou cestou by sa mala uberať kultúrna stratégia v horizonte najbližších 5 rokov.IMG_6411_resize

Uchádzač o vypracovanie dokumentu by mal predložiť doklady o praktickej skúsenosti s vypracovaním podobných dokumentov, ktoré by mali obsahovať referencie. Poskytnúť by mal aj doklady týkajúce sa splnenia odbornosti, ako aj informácie o oprávnení poskytovať požadované služby, a to výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra. Autor bude pri vypracovávaní Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany spolupracovať s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti kultúry v meste Piešťany a získavať od nich potrebné podklady. Jediným a základným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, ktorá bude ponúknutá za vypracovanie zákazky.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972