Mesto Piešťany chystá vypracovanie novej koncepcie rozvoja kultúry

Mesto Piešťany chystá vypracovanie novej koncepcie rozvoja kultúry

2. decembra 2016 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany zverejnilo 23. novembra na svojich stránkach výzvu na predloženie ponuky týkajúcej sa vypracovania dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022. Materiál by mal obsahovať napríklad nové kultúrne ciele a vízie, analýzu súčasného stavu, ale mal by definovať aj dotačnú podporu zo strany samosprávy, plán zapojenia obyvateľov, ako aj návrh smerovania kultúrnej politiky mesta, mestských organizácií a jej prepojenia na cestovný ruch. Jeho vypracovanie iniciovala poslankyňa Mestského zastupiteľstva Adriana Drahovská. Ponuky je možné posielať na Mestský úrad do 10:00 dňa 19. decembra a úspešný prekladateľ by si mal za vypracovanie materiálu odniesť sumu vo výške približne 3 000 eur.

mestský úrad 3_resize

O organizáciu kultúrnych podujatí v meste sa aktuálne starajú okrem Mesta Piešťany aj Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a ďalšie vybrané inštitúcie, záujmové i ďalšie organizácie, medzi ktorými hrajú nezanedbateľnú úlohu aj kúpele a Dom umenia. Vypracovanie dokumentu Koncepcia rozvoja kultúry má pomôcť určiť, akou cestou by sa mala uberať kultúrna stratégia v horizonte najbližších 5 rokov.IMG_6411_resize

Uchádzač o vypracovanie dokumentu by mal predložiť doklady o praktickej skúsenosti s vypracovaním podobných dokumentov, ktoré by mali obsahovať referencie. Poskytnúť by mal aj doklady týkajúce sa splnenia odbornosti, ako aj informácie o oprávnení poskytovať požadované služby, a to výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra. Autor bude pri vypracovávaní Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany spolupracovať s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti kultúry v meste Piešťany a získavať od nich potrebné podklady. Jediným a základným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, ktorá bude ponúknutá za vypracovanie zákazky.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-