Mesto chcelo vysloviť nedôveru predstavenstvu letiska, návrh neprešiel

Mesto chcelo vysloviť nedôveru predstavenstvu letiska, návrh neprešiel

31. mája 2017 Off Od PNky.sk

Letisko Piešťany bolo v stredu 31. mája dejiskom plánovaného rokovania valného zhromaždenia, na ktorom sa stretli zástupcovia akcionárov. Primátor Mesta Piešťany Miloš Tamajka navrhoval, aby bola predstavenstvu letiskovej spoločnosti vyslovená nedôvera, návrh však neprešiel. Dôvodom k tomu kroku malo byť, že počas viac ako štyroch mesiacov od januárového zasadnutia nenechalo vypracovať konsolidačný plán. Zaujímavá informácia prišla od zástupcu Trnavského samosprávneho kraja a predsedu predstavenstva Letiska Piešťany Tibora Mikuša, ktorý prezentoval možnosť začlenenia letiskovej spoločnosti do letiska Bratislava.

„Na valnom zhromaždení som dnes tlmočil nenaplnenie uznesenia z 25. januára, pretože všetci traja akcionári sa dohodli, že predstavenstvo vypracuje konsolidačný plán. Nikto z akcionárov ho však nedostal a dnes sme sa prakticky nemali o čom baviť. Mesto Piešťany dalo vypracovať materiály a predpokladal som ich zapracovanie do dnešného programu k čomu tiež nedošlo. Ja som dal návrh, aby dozorná rada zistila z akého dôvodu nedošlo k naplneniu uznesenia a prečo konsolidačný plán predstavenstvo nevypracovalo. Dal som tiež návrh na vyslovenie nedôvery predstavenstvu, ale ako minoritný akcionár sme boli opäť prehlasovaní,“ povedal tesne po predstavenstve zástupca Mesta Piešťany primátor Miloš Tamajka.

Podľa vyjadrenia Miloša Tamajku sa na valnom zhromaždení neriešila ekonomická situácia letiska, zasadnutie bolo navyše údajne nekoncepčné a zle pripravené. Prezentované materiály si akcionári nemohli dôkladne naštudovať a jediným výstupom bola výzva, aby Mesto Piešťany odblokovalo založené pozemky. Podľa vyjadrenia primátora je však uplatnenie záložného práva jednou z mála možností, ako môže Mesto Piešťany zabrániť rozpredaniu letiska.

Tibor Mikuš sa vyjadril, že Letisko Piešťany má mimoriadny význam, ako záložné letisko pre Bratislavu a veľkou prednosťou sú jeho stabilné klimatické podmienky a dobrá poloha. Podľa predsedu predstavenstva a župana Trnavského samosprávneho kraja je potrebné aj z bezpečnostného hľadiska, pre letecký biznis a aj kvôli potenciálnemu plneniu záväzkov Slovenska voči spojencom. Podľa jeho názoru je však bez pomoci štátu a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky jeho záchrana letiska nereálna. V hre je podľa neho aj začlenenie piešťanského letiska pod Bratislavu. 

„Teší ma, že sa diskusia posunula do roviny spolupráce s Bratislavou a do roviny nielen dôležitosti pre kraj, ale aj do roviny dôležitosti pre Slovensko ako celok. Dúfam, že bude nájdené riešenie, ktoré umožní, aby toto letisko pokračovalo. Je to výzva, ale musím povedať, že som mal niekoľko diskusií, z ktorých vo mne zostal ten dojem, že mnohí chápu moment spolupráce Bratislava a Piešťany ako významný,“ vyjadril sa Tibor Mikuš, zástupca akcionára Trnavského samosprávneho kraja. 

Najväčší dosah na chod spoločnosti Letisko Piešťany má Trnavský samosprávny kraj, ktorý je s podielom približne 60 percent väčšinovým akcionárom. Na valných zhromaždeniach jeho záujmy zastupuje Tibor Mikuš, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva letiskovej spoločnosti. Mesto Piešťany disponuje spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky približne len dvadsať percentnými balíkmi akcií. Osud piešťanského letiska zostáva i po dnešku otázny, valné zhromaždenie by malo mimoriadne zasadnúť v júni.

-lt/Zdroj: Tibor Mikuš, Miloš Tamajka/Foto: lt-