Mesto Piešťany dnes prostredníctvom svojej webstránky informovalo, že chce akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany prezentovať závery ekonomickej analýzy, ktorú si nechalo spracovať. Výsledky vraj plánovalo vedenie mesta prezentovať na stretnutí  akcionárov a členov manažmentu letiska, ktoré bolo zvolané na utorok 16. mája. Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja ani ministerstva dopravy, podľa vyjadrenia hovorkyne na rokovanie neprišli.

Foto: Letisko Piešťany

Po tom čo v novembri minulého roka predložilo na valné zhromaždenie predstavenstvo piešťanského letiska na čele so županom Tiborom Mikušom návrh na likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zdvihla sa vlna odporu verejnosti prostredníctvom petície iniciovanej Seniorským parlamentom a do zastavenia likvidácie sa zapojili i poslanci parlamentu. V januári tohto roka sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie výsledkom, ktorého bolo, že predstavenstvo má predložiť návrh na ďalšie fungovanie letiska na  valné zhromaždenie 31. mája.
Mesto Piešťany  ako menšinový akcionár spoločnosti Letisko Piešťany si podľa zverejnených objednávok  nechalo vypracovať ekonomické posudky a právne posúdenie možností postupu akcionárov pri ďalšej prevádzke.  „Výsledky tejto analýzy plánovalo Mesto Piešťany prezentovať na spoločnom stretnutí všetkých akcionárov aj členov manažmentu letiska, ktoré bolo zvolané na deň 16.5.2017 a na ktorom sa mali zúčastniť aj autor štúdie a odborní garanti. Nakoľko sa na pripravovanom stretnutí zástupcovia ostatných dvoch akcionárov, Trnavského samosprávneho kraja ani ministerstva dopravy, nezúčastnili, Mesto Piešťany im predmetnú analýzu zaslalo poštou a navrhlo ďalší termín spoločného stretnutia na termín 29.5.2017,“ informovala hovorkyňa E. Bereczová prostredníctvom webu mesta.

Podľa jej ďalšieho vyjadrenia Mesto Piešťany ako menšinový akcionár, ktorý nemá žiadnych zástupcov v orgánoch spoločnosti – ani v predstavenstve ani v dozornej rade, považuje spoločné stretnutie za jedinú platformu, na ktorej môže výsledky analýzy prezentovať. „Máme za to, že o riešeniach, ktoré analýza ponúka, je potrebné debatovať ešte pred konaním samotného mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré je zvolané na 31.5.2017.
Veríme, že ostatní akcionári naše pozvanie na stretnutie príjmu a pripoja sa tak k našej ambícii ozdravenia spoločnosti a záchrany letiska,“ informovala E. Bereczová.

Článok budeme aktualizovať o vyjadrenia Ministerstva dopravy SR a TTSK.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972