Radnica plánuje v tomto roku podporiť rozvoj cyklodopravy v meste vybudovaním dvoch nových cyklochodníkov, ktoré by mali viesť po uliciach Dopravná – Sasinkova a po Krajinskej ceste. Výstavba by mala byť financovaná z fondov Európskej únie v rámci výzvy programu IROP, o realizácii samozrejme rozhodne to či Mesto Piešťany uspeje s predloženým projektom. Samospráva počíta aj s druhou etapou cyklochodníka na ulici Andreja Hlinku, ktorého súčasťou by mal byť parkovací dom pre 118 bicyklov v lokalite železničnej stanice. Súčasťou je i snaha o vybudovanie zariadení, ktoré budú ponúkať služby pre cyklistov ako opravy, umytie bicykla a cyklopumpy. Radnica sa kvôli ich realizácii bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok v niektorej z pripravovaných výziev.

Ciele projektu, v rámci ktorého má byť realizovaná výstavba cyklochodníkov na uliciach Dopravná – Sasinkova a Krajinskej ceste, sú v súlade s platným územným plánom mesta a programom rozvoja koncepcie dopravnej politiky mesta. Projekty Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova a Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch majú hodnotu približne 612 tisíc eur.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: biketower.cz-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972