Po ukončení projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia, pri ktorom v Piešťanoch vymenili 111 kusov svietidiel, chce mesto o peniaze na obnovu ďalších zastaraných svetiel požiadať opäť. Ak žiadosť prejde, mohla by radnica dostať až okolo 750 tisíc eur. Rekonštrukcia bude potom smerovať na Žilinskú a Bratislavská cestu, Ulicu Pod Párovcami a Sídlisko Adam Trajan a okrem výmeny lámp by mohlo dôjsť aj k rekonštrukcii rozvodov či monitorovacieho systému.

IMG_4966_resize

Výmena gradovala počas zimných mesiacov

 „Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v posledný aprílový deň. V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bude prerozdelených 5 miliónov eur. Nenávratný finančný príspevok bude mestám a obciam poskytnutý vo výške 95 % sumy oprávnených výdavkov. Samosprávy zvyšnú sumu zaplatia zo svojho,“ uvádza hovorkyňa Eva Bereczová v tlačovej správe.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18

Mestá a obce môžu z grantu žiadať prostriedky na výmenu pôvodných svietidiel existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá aj na doplnenie nových svietidiel na už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia. Ďalej z poskytnutých financií môžu vykonať aj technickú obnovu pôvodných alebo výmenu elektrorozvádzačov,  riadiaceho či monitorovacieho systému verejného osvetlenia, či výmenu a doplnenie káblových rozvodov. Grant počíta aj s vypracovaním svetelnotechnickej štúdie a meraní vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii.

parkovanie

Nové osvetlenie by mali dostať aj  obyvatelia Trajana

„Piešťany by v prípade schválenia žiadosti chceli zrekonštruovať a zmodernizovať verejné osvetlenie vo viacerých lokalitách. Tie by mali určiť Služby mesta Piešťany, no predbežne do úvahy pripadá Sídlisko Adam Trajan, Žilinská a Bratislavská cesta a Ulica Pod Párovcami. Radní v súčasnosti pracujú na príprave projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude vypracovaná svetelnotechnická štúdia. Mesto bude pravdepodobne žiadať dotáciu vo výške 200 tisíc eur, “ pokračuje tiež tlačová správa. Žiadosť o grant chce mesto podať čo najskôr. Projekt totiž treba v prípade schválenia zrealizovať do konca roka.

Prečítajte si aj:

Výmenu stovky lámp ukončia v marci

Opravia pouličné lampy za 147-tisíc eur

Zdroj: Tlačová správa Mesto Piešťany, www.piestany.sk, ilustr. foto: L. Turňa, M. Palkovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972