Primátor Peter Jančovič zvolal na štvrtok 31. januára mestskú radu a mestské zastupiteľstvo, kde je na pláne nominovanie nového zástupcu Mesta Piešťany do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany a taktiež voľba členov komisií mestského zastupiteľstva. V predstavenstve OOCR už došlo k zmene člena zastupujúceho Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

Doterajší predseda predstavenstva Rezortu Piešťany Peter Tremboš, ktorý bol v predošlom volebnom období tiež poslancom MsZ, sa na prvom povolebnom rokovaní predstaventsva v decembri minulého roka vzdal postu. Podľa jeho vyjadrenia reflektoval na výsledok volieb a chce umožniť novému vedeniu mesta a poslaneckému zboru mať v Rezorte zástupcu, ktorý vzíde z ich návrhu. Vzdanie sa mandátu Petra Tremboša prerokovalo valné zhromaždenie organizácie na konci minulého roka, pričom primátora Petra Jančoviča o svojom zámere vzdať sa funkcie informoval P. Tremboš na osobnom stretnutí ešte začiatkom decembra. Keďže primátor Jančovič, ako zástupca Mesta Piešťany vo valnom zhromaždení v najvyššom orgáne Rezortu, nemal ešte návrh na nového zástupcu samosprávy odobrený zastupiteľstvom, padla dohoda, že Peter Tremboš zostane vo funkcii dovtedy, kým Mesto Piešťany nenominuje nového zástupcu. Ním by sa podľa zverejnených materiálov na rokovanie MsZ mala stať poslankyňa Zuzana Svrčeková.

V predstavenstve oblastnej organizácie došlo aj k ďalšej zmene. Postu v ňom sa vzdala taktiež zástupkyňa Slovenských liečebných kúpeľov Michaela Kobzová. Na decembrovom valnom zhromaždení bola na jej miesto zvolená Mária Michalčíková. Ďalšími členmi zostávajú zástupcovia hotela Park a starosta obce Moravany nad Váhom.

Materiál na rokovanie MsZ neobsahuje informácie o profesnom zameraní Zuzany Svrčekovej. Vo voľbách do samosprávy sa prezentovala ako ekonómka momentálne na materskej dovolenke, pričom svoj profesný životopis nezverejnila. Do samosprávy kandidovala ako nezávislá kandidátka. V minulosti však napríklad kandidovala do europarlamentu v roku 2014 za Stranu demokratického Slovenska, v roku 2016 pôsobila ako tajomníčka oblastnej organizácie Slovenskej národnej strany Piešťany.  Jej manžel Miloš Svrček je generálnym manažérom   hnutia SME RODINA – Boris Kollár.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972