Connect with us

Aktuality

Mesto aj tento rok ocení výnimočných pedagógov

Published

on

Mesto Piešťany bude aj v roku 2018 oceňovať pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovnom a vzdelávacom procese. Cieľom je spoločensky a morálne vyzdvihnúť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta. Prínos výchovy a vzdelávania je pre našu budúcnosť nepostrádateľný a práve pedagógovia sprostredkovávajú deťom nenahraditeľné vedomosti. Nominácie môžu zasielať samotní obyvatelia mesta do 15. februára.

Návrhy je potrebné zaslať na Mestský úrad Piešťany na adresu OSaŠS, Námestie SNP 3921/45, Piešťany, prípadne na emailovú adresu elena.skovajsova@piestany.sk. V nominácii musí byť uvedené meno a priezvisko pedagóga, adresa jeho bydliska, dĺžka pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko i meno a priezvisko navrhovateľa. Dôležitým bodom je dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov, pričom obsah musí byť výpovedný a je kritériom pre výber ocenených. Zástupcovia mesta uprednostnenia doteraz neocenených učiteľov a vychovávateľov, dôležitými faktormi budú dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich rokoch, včasnosť a úplnosť podania požadovaných informácií a kontaktov.

Advertisement
Hello GPT

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa, medzi ktorými by mali figurovať dlhoročná osobná angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi a verejnosťou. Dôležitými faktormi sú aj dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese, vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom, ale aj ďalšie prínosná činnosť. Nominácie na ocenenie primátorom mesta nie sú záväzné k realizácii ocenenia, budú predmetom posúdenia hodnotiacej komisie. Ďalšie informácie nájdete tu.

-red/Zdroj a foto: Mesto Pieťany-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články