Slovenské mestá riešia ako pokryť vyššie vynútené výdavky spôsobené zmenami zákonov i pomalší rast príjmov. Viaceré avizovali zvyšovanie daní. V Trnave už návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o daniach zverejnili. V Piešťanoch sú podľa vyjadrenia hovorkyne mesta veci zatiaľ v štádiu rokovania.

„Mestá musia riešiť dopady novelizácie zákona o dani z príjmov fyzických osôb, novelizácie zákona o odpadoch, tzv. chodníkovú novelu, obedy „zadarmo”, povinnú valorizáciu miezd, rekreačné poukazy i ďalšie veci,“ zosumarizovali dôvody zvýšených výdavkov v tlačovej správe predstavitelia Mesta Trnava. Trnavský radnica podľa správy v prvom kroku pristúpila k zefektívneniu chodu mestského úradu. „Aj po nedávnej zmene organizačnej štruktúry a racionalizácii pracovných miest je však nevyhnutné uskutočniť ďalšie opatrenia. Okrem prehodnotenia výdavkovej časti rozpočtu samospráva zapojila vlastné finančné nástroje a s cieľom kompenzovať očakávaný výpadok financií plánuje upraviť aj príjmovú časť v oblasti miestnych daní,“ uviedlo na svojej webovej stránke Mesto Trnava.

Rovnaké problémy rieši aj Mesto Piešťany. Podľa vyjadrenia hovorkyne Drahomíry Moretovej je v Piešťanoch ešte všetko v rovine rokovania. „Poslancov čaká viacero pracovných stretnutí k návrhu rozpočtu, pripravených je niekoľko návrhov na vykrytie chýbajúcich prostriedkov vrátane zníženia výdavkov Mesta. Potom budeme informovať. Predpokladaná finančná strata v dôsledku novely dane z príjmov na budúcoročný rozpočet mesta Piešťany je približne 500 tisíc eur,“ reagovala na naše otázky D. Moretová.

Najbližšie rokovanie piešťanského mestského zastupiteľstva je naplánované na 12. decembra. Komisie ako poradný orgán zastupiteľstva majú zasadnúť do 27. novembra. V prípade, že by sa samospráva rozhodla meniť výšku daní prostredníctvom VZN, má zákonnú povinnosť vyvesiť toto nariadenie na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva k návrhu. Mesto Piešťany už tento rok zvyšovalo daň z ubytovania, ktorú platia predovšetkým návštevníci Piešťan a rovnako sa zvyšovali poplatky za parkovanie.

V Trnave plánujú zvýšiť daň trojnásobne

Návrh novej sadzby dane v krajskom meste  je 1 euro za meter štvorcový ročne pri bytoch, domoch či garážach a 5 eur/m2 pri nebytových priestoroch na podnikanie. Aktuálne platia za  byt 0,35 eura a za nebytové priestory na podnikanie 3,5 eura.

Obyvatelia, ktorí za dvojizbový byt s výmerou 55 m2 doteraz platili necelých 20 eur, by v prípade schválenia nových sadzieb platili 55 eur.  

V návrhu VZN chystá Mesto Trnava 75 percentnú zľavu pre seniorov nad 62 rokov, zdravotne znevýhodnených občanov a ľudí v hmotnej núdzi.  Vedenie mesta rovnako sľubuje, že vybrané financie nasmeruje výhradne na rozvoj a investičné projekty.

-th- Zdroj: Mesto Trnava

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972