Connect with us

Aktuality

Mesačník z Radnica informuje chce Rada seniorov aj parlament

Published

on

Marta Kániková, Jarmila Loučková, Pavol Steinecker a Ján Šicko – to sú mená členov Rady seniorov, ktorí si v prvý júlový deň prebrali dekrét o svojom menovaní za člena Rady seniorov priamo z rúk primátora mesta. Božena Grgáčová si menovací dekrét prevezme v náhradnom termíne. Rada seniorov okrem iného navrhla primátorovi, aby Radnicu mesto vydávalo ako mesačník. Rovnaký návrh poslali primátorovi listom z 22. júna aj zástupcovia seniorského parlamentu, ktorým sa napriek snahe zatiaľ nepodarilo s primátorom stretnúť.

Podľa tlačovej správy Ustanovenie Rady seniorov vyplýva z Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Piešťany a Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov v Piešťanoch, ktoré bolo podpísané v minulom roku. Päťčlenná rada bude slúžiť ako poradný orgán primátora mesta pre viacero oblastí – celoživotného vzdelávania, sociálnu a zdravotnícku, kultúrnu a spoločenskú, športovú, rekreačnú a pohybovú, podpory a upevňovania úzkej spolupráce samosprávy a seniorov mesta, plánovania a podpory aktivít seniorov v meste.

Už na úvodnom stretnutí primátora, členov Rady a predsedu Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Piešťanoch, Pavla Hložku seniori predostreli viacero návrhov a poukázali na niektoré problémy. Rada seniorov sa podľa memoranda má s primátorom stretávať dvakrát ročne.

Témy, ktoré predostreli, sa týkali napríklad nedodržiavania dopravných predpisov na Teplickej ulici, priechod pre chodcov na Staničnej či periodikum Radnica informuje. Pavol Hložka hovoril o tom, že na Teplickej ulici šoféri a motorkári často jazdia prirýchlo. Navrhol aj riešiť priechod pre chodcov na Staničnej ulici a informoval aj o možnostiach denných centier a ich financovania z mestského rozpočtu. Na stretnutí „padol“ aj návrh na využitie priestorov Mestského kultúrneho strediska pre potreby seniorov v meste. Seniori sa pýtali aj na možnosti zlepšenia občianskych obradov, ktoré zabezpečuje radnica.

Jednou z tém bolo aj informovanie seniorov prostredníctvom periodika Radnica informuje. Na základe ich podnetov sa z dvojmesačníka stane mesačník. Na záver členovia Rady seniorov informovali primátora o plánovaných aktivitách Jednoty dôchodcov na najbližšie obdobie. Ďalšie stretnutie sa uskutoční prvý augustový týždeň.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O stretnutie s primátorom sa snažili aj zástupcovia Seniorského parlamentu (SP), ktorý vznikol v apríli tohto roku. Zo sedemdesiatich kandidátov si seniori demokratickou voľbou na ustanovujúcej schôdzi vybrali 21 zástupcov. Za svojho predsedu si následne zvolili Štefana Škuleca. Ako uviedol jeden z členov seniorského parlamentu J. Rais,  po dvoch neúspešných pokusoch o stretnutie s hlavou mesta,  predseda SP 22. júna odovzdal Miloša Tamajku  list, v ktorom okrem iného uvádza:

„Vážený pán primátor, členovia Seniorského parlamentu na svojom zasadnutí dňa 3. 6. 2015 vyjadrili nespokojnosť so všeobecnou informovanosťou občanov mesta o veciach verejných. V súčasnosti síce existuje viacero informačných zdrojov na internete, alebo formou tlačených médií, ktoré majú ambíciu informovať o dianí v meste Piešťany a snažia sa to realizovať s väčším či menším úspechom.

Treba však pripomenúť, že nie všetci občania majú možnosť využívať internet z rôznych objektívnych a subjektívnych dôvodov. Týka sa to najmä skupiny občanov – seniorov, ktorých názory a potreby sa snažíme prostredníctvom Seniorského parlamentu reflektovať.

V tejto súvislosti chcem upozorniť na informačné spravodajské periodikum mesta Piešťany „Radnica informuje“…Druhé tohtoročné číslo “Radnice” má však podľa názoru našich členov nízku vypovedaciu hodnotu.

Preto, po dôkladnom zvážení a diskusii na zasadnutí Seniorského parlamentu, si Vám dovoľujem navrhnúť nasledovné opatrenia:zmeniť periodicitu “Radnica informuje” z dvojmesačníka na jednomesačník; v štatúte periodika zakotviť možnosť zverejňovať príspevky; ustanoviť v štatúte redakčnú radu periodika, v ktorej by si Seniorsky parlament želal mať svojho zástupcu.

Chcel by som upozorniť, že na podobných princípoch pracujú aj informačné časopisy v našich družobných mestách a aj na Slovensku. Uvádzam linky na niektoré z nich: http://www.ustron.pl/3-pkat-gazetaustronska-72-89.htm, http://www.staratura.sk/staroturiansky-spravodajca-casopis/, http://podebradskenoviny.cz/.“

Odpoveď na svoj list zatiaľ šéf seniorského palramentu neobdržal.

-red/Tlačová správa Mesta Piešťany, foto: www.piestany.sk

 

Aktuality

Test

Published

on

test

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Published

on

By

dfgd gd fgdfg dfgdfgd gfg

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.