S príchodom teplých jarných dní začali pracovníci Služieb mesta Piešťany realizovať opravu výtlkov na mestských komunikáciách. Menšie výtlky opravujú sami, opravu jám na cestách väčších rozmerov realizuje dodávateľská firma.

„Poškodené úseky sú opravované s použitím technologického postupu. Opravovaná časť je najprv odfrézovaná v hrúbke 12 milimetrov, vyčistená, napenetrovaná a následne je do otvoru v dvoch vrstvách nanesená zmes asfaltového betónu, ktorá je nakoniec utlačená vibračnou doskou“ vysvetlil Miroslav Papay, vedúci Strediska správy budov a objektov SMP. „Do konca februára bolo na uliciach Winterova, Kuzmányho, A. Dubčeka, Rázusova, Bodona alebo na Teplickej ulici opravených asi 30 výtlkov, opravená bola plocha cca 28 metrov štvorcových a spotrebovaných 2230 kg asfaltovej zmesi,“ doplnil Miroslav Papay.

S opravami v rôznych častiach mesta budú Služby mesta Piešťany pokračovať celoročne.

TS Mesto Piešťany / M. Ričány

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972