Menšie výtlky opravuje správca komunikácii vo vlastnej réžii

Menšie výtlky opravuje správca komunikácii vo vlastnej réžii

10. marca 2021 Off Od PNky.sk

S príchodom teplých jarných dní začali pracovníci Služieb mesta Piešťany realizovať opravu výtlkov na mestských komunikáciách. Menšie výtlky opravujú sami, opravu jám na cestách väčších rozmerov realizuje dodávateľská firma.

„Poškodené úseky sú opravované s použitím technologického postupu. Opravovaná časť je najprv odfrézovaná v hrúbke 12 milimetrov, vyčistená, napenetrovaná a následne je do otvoru v dvoch vrstvách nanesená zmes asfaltového betónu, ktorá je nakoniec utlačená vibračnou doskou“ vysvetlil Miroslav Papay, vedúci Strediska správy budov a objektov SMP. „Do konca februára bolo na uliciach Winterova, Kuzmányho, A. Dubčeka, Rázusova, Bodona alebo na Teplickej ulici opravených asi 30 výtlkov, opravená bola plocha cca 28 metrov štvorcových a spotrebovaných 2230 kg asfaltovej zmesi,“ doplnil Miroslav Papay.

S opravami v rôznych častiach mesta budú Služby mesta Piešťany pokračovať celoročne.

TS Mesto Piešťany / M. Ričány