Slovenskí spotrebitelia nájdu od februára na pultoch slovenské džemy a extradžemy s nižším množstvom cukru ako doteraz. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyjednalo pre slovenských producentov výnimku u Európskej komisie, legislatíva EÚ totiž doteraz vyžadovala podiel celkového obsahu cukru v džemoch najmenej 60 %. Po novom však môžu slovenskí výrobcovia vyrábať džem s podielom od 52 % cukru. Vyhláška nadobudla platnosť 1. februára 2017.

„Naším cieľom je umožniť slovenským zákazníkom čo najväčší výber kvalitných domácich a zdravých potravín. Výborná správa je, že poklesom cukru sa zvýši podiel ovocia a naši slovenskí výrobcovia rozhodne disponujú kvalitným ovocím,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podľa novej vyhlášky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré, klesne v slovenských džemoch a extradžemoch podiel celkového obsahu cukru až o 8 %.

Spotrebitelia nájdu tieto výrobky na pultoch predajní pod označením „džem menej sladký“ a „extradžem menej sladký“. Naďalej ale platí, že na pultoch sa budú predávať aj džemy a extradžemy s obsahom cukru 60 % a viac. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preto upozorňuje slovenských spotrebiteľov, aby si vždy pozorne čítali etikety akýchkoľvek kupovaných produktov a nerozhodovali sa len podľa grafického zobrazenia ovocia na obaloch.

-TS Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972