Súkromné etnografické múzeum Za krakovskú bránu pozýva širokú verejnosť na podujatie venované čipke a čipkárskemu umeniu. Medzinárodný deň čipky sa uskutoční v nedeľu 5. júla. Začína o 15.00 h.

V úvode podujatia bude otvorená výstava venovaná paličkovanej čipke zo Šoporne, ktorú je možné v múzeu Za krakovskú bránu vidieť až do konca októbra.

Nasledovať bude spoločné paličkovanie účastníkov podujatia, ktoré bude online vysielané na stránku medzinárodného dňa čipky, do ktorého sa zapojilo už dvetisíc klubov a jednotlivcov z celého sveta. Práve v nedeľu 5. júla budú všetci spoločne paličkovať.

Podujatie sa koná pri príležitosti 15. výročia založenia etnografického múzea Za krakovskú bránu.

-red-

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972