Medzináboženský dialóg otváral srdcia i mysle

Medzináboženský dialóg otváral srdcia i mysle

8. septembra 2015 Off Od PNky.sk

V Bratislave a v Piešťanoch sa počas 4. – 6. septembra konalo predparlamentné podujatie Krása ukrytá v rozprávkach, ktoré organizovala Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva v spolupráci s Parliament of the World´s Religions. Jeho zmyslom bolo sprostredkovať pochopenie, že na tejto Zemi sme všetci rovnakými božími deťmi. Vízia monantropizmu – jednej ľudskej rodiny, svetového rakúskeho psychiatra Viktora Frankla, bola kľúčovou témou.

Viktor Frankl, zakladateľ logoterapie, ktorá pomáha ozdravovať ľudí, čo stratili zmysel života, zdôrazňoval, že je potrebné po monoteizme pochopiť monantropizmus.

Prečo? Jasne to vysvetlila líderka svetového formátu Jayanti: „Bez tohto vhľadu na Zem a sebaidentity sme my ľudia, božie deti, ako vybité batérie.“

Na tomto mimoriadnom podujatí sa zúčastnili okrem Slovákov zástupcovia Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Indie a Veľkej Británie. Sestra Jayanti navštívila kúpele a vyskúšala zrkadlisko s bahnom, ktoré bolo veľmi účinné a ozdravné. Teší sa na spoluprácu pri príprave pilotného projektu zameraného tento krát na wellness duše.

DSCF3487_resize

-lt: Tlačová správa Anka Galovičová-