Obec Košariská v utorok 2. júla na svojej facebookovej stránke upozornila, že v jej katastri v blízkosti osady  U Šindelov, bol v uplynulých dňoch zaznamenaný pohyb nedveďa hnedého. Podľa pracovníkov CHKO Malé Karpaty by medveďov na území oblasti mohlo byť viac. 

„V posledných týždňoch sa v regióne Malých Karpát a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo náleze jeho pobytových znakov. Medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, takže na základe doterajších údajov je ťažké zhodnotiť, koľko jedincov je aktuálne v regióne prítomných. Môžeme predpokladať, že sa v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince,“ informovali pracovníci CHKO Malé Karpaty.

Podľa ich slov šírenie zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie, smerom na juh a západ, treba pripísať najmä populačnej dynamike medveďov. Do okrajových častí areálu sa dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince vo veku zhruba 2 až 4 roky. Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inde, závisí od viacerých faktorov, napríklad od úživnosti územia, či stresových faktorov.

Zatiaľ nedošlo k žiadnym problémom

„Zo súčasných hlásení o výskyte medveďa v tomto regióne vyplývajú aj určité obavy verejnosti o bezpečnosť. V tomto smere by sme chceli verejnosť trochu upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne problémy s prítomnosťou medveďa/ov, či už by išlo o škody na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Podobne nám nie sú doteraz známe prípady priameho stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote,“ vyjadrili sa zástupcovia Štátnej ochrany prírody. 

Pri pohybe v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, odporúčajú dodržiavať niektoré zásady, ktoré znižujú šancu nebezpečných konfliktných stretov. Väčšina konfliktných situácií nastáva vtedy, keď sa človek dostane do bezprostrednej blízkosti medveďa – vtedy medveď reaguje útočne v dôsledku pocitu vlastného ohrozenia. Je preto dôležité bezdôvodne nevchádzať do neprehľadného terénu húštiny a podobne, ani do takýchto miest umožňovať pohyb psov. Tiež je vhodné správať sa primerane hlasne, napr. viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, pospevovať si a pod., aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka. Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety.

-red- Zdroj: CHKO Malé Karpaty  Foto: FB Obec Košatiská

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972