Firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na tomograf pre Nemocnicu A. Wintera, sa ostro ohradila voči obvineniam od opozičných politikov. Chce podniknúť právne kroky.

DSC_1203_1

Jej zástupcovia to uviedli v stanovisku zverejnenom na firemnej web stránke. Uvítali pripravenosť všetkých kontrolných orgánov preveriť verejné obstarávanie, ako aj výslednú cenu ponúkaného prístroja. Jej opodstatnenosť je vedenie spoločnosti pripravené preukázať kompetentným orgánom.

„Spoločnosť je pripravená aj v rámci súdnych konaní dokázať, že výsledná cena v uvedenom prípade nie je výsledkom nekalých obchodných praktík a prípadný zisk spoločnosti z tejto zákazky by nedosiahol, nie 50% či 30%, ale ostal by hlboko aj pod 20% uvedenej sumy,“ píše sa v stanovisku.

Nemocnica mala za nový tomograf zaplatiť 1 329 908 eur bez DPH. Riaditeľka Mária Domčeková v piatok listom firme navrhla dohodu o zrušení kúpnej zmluvy. V rozhovore pre Hospodárske noviny zástupcovia Medical Group nemocnici pohrozili pokutou.

„Zverejňovaním nepravdivých informácií v uplynulých dňoch došlo k neakceptovateľnému zásahu do povesti a kredibility spoločnosti MEDICAL GROUP SK a.s.. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo pristúpiť ku konkrétnym právnym krokom a vyvodiť osobnú právnu zodpovednosť voči tým, ktorí hrubým a neodborným spôsobom poškodili a poškodzujú dobré meno spoločnosti,“ píše sa v závere stanoviska.

Jeho celé znenie nájdete na tejto adrese.

Text: Martin Palkovič

REKLAMA:

420pnky1

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972