V Divadle Jána Palárika v Trnave sa vo štvrtok 11. mája uskutočnilo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána a 15. výročia vzniku zboru. Oceňovanie sa uskutočnilo za prítomnosti prezidenta HaZZ a ďalších ctených hostí, ktorí prijali pozvanie. Prezident Hasičského a záchranného zboru vyzdvihol svedomitú a obetavú prácu hasičov Trnavského kraja medailami II. stupňa deviatim príslušníkom, medzi nimi aj trom Piešťancom – Radoslavovi Holecovi, Petrovi Danovi a Rastislavovi Filipovi. Medaile III. stupňa dostali šiesti hasiči, odniesol si ju aj Peter Chramazda. Do hodnosti kapitán boli mimoriadne povýšení piati príslušníci, medzi nimi boli aj Erik Noskovič, Roman Šandor a Peter Šandor, členovia Okresného riaditeľstva HaZZ v Piešťanoch.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa:

Benedikt Virágh, Juraj Andrejkovics – OR HaZZ v Dunajskej Strede

Radoslav Holec, Peter Dano, Rastislav Filip – OR HaZZ v Piešťanoch

Martin Sirka, Roman Kondla – OR HaZZ v Senici

Peter Pecúch – OR HaZZ v Skalici

Ľuboš Nebyla – OR HaZZ v Trnave

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore III. stupňa:

Zsolt Rajkovics – OR HaZZ v Dunajskej Strede

Pavol Čerevka – OR HaZZ v Galante

Peter Chramazda – OR HaZZ v Piešťanoch

Roman Strážay – OR HaZZ v Trnave

Mária Gschwandtnerová, Martina Císarová – KR HaZZ v Trnave

Mimoriadne do hodnosti kapitán boli dňom 1. mája 2017 povýšení:

Pavol Junek – OR HaZZ v Skalici

Marián Cáder – OR HaZZ v Trnave

Roman Šandor, Peter Šandor, Erik Noskovič – OR HaZZ v Piešťanoch

Riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave udelil ocenenia pri príležitosti 15. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru a za dlhoročnú, aktívnu spoluprácu a podporu činnosti HaZZ v Trnavskom kraji:

Alexandrovi Nejedlému – prezidentovi HaZZ

Tiborovi Mikušovi – predsedovi Trnavského samosprávneho kraja

Jiřímu Pelikánovi – riaditeľovi KR Hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja

Péterovi Sallai – riaditeľovi krajskej župy Gyor – Moson – Sopron

Vendelínovi Horváthovi – generálnemu sekretárovi DPO SR

Ľubošovi Nádašskému – predsedovi KV DPO SR v Trnave

Jánovi Culkovi – predsedovi predstavenstva Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove

Michalovi Strakovi – generálnemu riaditeľovi spoločnosti SANAC

Ivanovi Durkotovi – riaditeľovi Centra podpory Trnava

Marekovi Kresanovi – riaditeľovi Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

Igorovi Kelešimu – náčelníkovi Mestskej polície mesta Trnava

Júliusovi Pavčovi – vedúcemu lekárovi Krajského operačného strediska Zdravotníckej záchrannej služby Trnava

Brankovi Kubišovi – riaditeľovi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave

Pavlovi Nerečovi – riaditeľovi KR HaZZ v Nitre

Martinovi Blahovi – riaditeľovi KR HaZZ v Bratislave

Spoločenskú udalosť trnavských hasičov sprevádzal detský spevácky zbor Hlohovčatá.

-TS Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972