Po písomných maturitách rezort školstva kvôli pokračujúcej pandémii zrušil aj ústne skúšky dospelosti. Maturovať môžu študenti, ktorí nebudú súhlasiť s výslednou známkou, určenou priemerom z vysvedčení. Ostatní stredoškoláci v poslednom ročníku ukončia štúdium skôr, už vo štvrtok 7. mája. Rezort školstva pre nich pripravil prehľadnú tabuľku dôležitých termínov.

V minulom roku ústne maturity trvali viac ako tri týždne od 20. mája až do 7. júna, v tomto roku bude mať väčšina študentov posledných ročníkov stredných škôl pokoj už skôr. Po zrušení maturitných skúšok im skrátili aj školský rok. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky včera vydalo rozhodnutie, že vyučovanie sa pre posledné ročníky stredných škôl končí vo štvrtok 7. mája 2020.

Výslednú známku sa dozvedia maturanti o pár dní potom a vysvedčenie dostanú do 30. júna 2020. Absolventi si kvôli mimoriadnym opatreniam neužijú ani tradičný pochod mestom s tablom pred začiatkom akademického týždňa.

Maturanti budú hodnotení aritmetickým priemerom známok z predmetu alebo príbuzných predmetov, zaokrúhleným smerom nadol. Započítajú sa doň koncoročné výsledky zo všetkých ročníkov a polročné z posledných dvoch. „Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020,“ uvádza v správe na svojej stránke rezort školstva.

Študenti, ktorým známka nebude vyhovovať, majú možnosť  do 15. mája 2020 písomne oznámiť nesúhlas strednej škole. Maturity sa potom uskutočnia v termíne, ktorý vyhlási okresný úrad v sídle kraja, medzi 25. májom až 13. júnom. Podľa ministerstva je možné skúšky dospelosti vykonať aj dištančnou formou, prostredníctvom videokonferencie. Podmienky ich konania si určia riaditelia jednotlivých škôl.

-red- Foto a zdroje: archív, FB, minedu.sk

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972